Zie ook

Jeugdzorg

De jeugdzorg geven we samen vorm. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht staan centraal. Van gezinnen en van hun omgeving. Hulp start bij de vraag wat mensen zelf kunnen. Gezinnen die het op eigen kracht niet redden, kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners.

Heeft uw gezin een hulpvraag? Dan kunt u terecht bij het kernteam in uw woonkern. Elk team bestaat uit professionals met kennis en ervaring op verschillende (leef)gebieden. Ook op het gebied van jeugd en gezin. Het kernteam bekijkt samen met uw gezin:

  • wat u wilt veranderen;
  • wat u daarvoor zelf al heeft gedaan en wat u nog zou kunnen doen;
  • welke ondersteuning u verder eventueel nodig heeft;
  • waar die ondersteuning vandaan kan komen.

De professionals in de teams maken zo samen met u een plan en blijven uw vaste
contactpunt. Kortom: 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt.

De gemeente is verantwoordelijk voor (bijna) alle jeugdhulp, waaronder:

  • ambulante opvoed- en opgroeiondersteuning;
  • dyslexiezorg;
  • (specialistische) zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking (J-LVG);
  • (specialistische) zorg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (J-GGZ);
  • persoonlijke verzorging, begeleiding en respijtzorg voor jeugd met een lichamelijke beperking
  • uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

 

Professionals krijgen ruimte om ervoor te zorgen dat de juiste hulp op het juiste moment wordt geboden. Het gaat om maatwerk. De gemeente gaat niet zelf de hulpverlening bieden, maar doet dit samen met gecontracteerde hulpverleningspartners.

Kinderen of jongeren die 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben, vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Dan kunt u zich inschrijven bij het inkoopbedrijf Zuid-Holland West. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders op het gebied van jeugdzorg.

En loopt de indicatie af? Dan moet u acht weken voor het einde van de indicatie

contact opnemen met de gemeente. U krijgt dan een afspraak bij één van de kernteams.

Voor crisissituaties op het gebied van kinderen/jeugdigen onder de 18 jaar kunt u bellen met de Crisisdienst Jeugd. Zij zijn voor acute situaties buiten kantoortijd bereikbaar via nummer 070-379 51 60. Tijdens kantoortijd neemt u contact op via 14 015.

Deze aanvraag doet u in principe bij één van de kernteams. In sommige gevallen kan het klantcontactcentrum u ook verder helpen. Voor een afspraak met de kernteams kunt u bellen naar 14 015.

De kernteams zijn op verschillende plekken in de woonkernen te vinden. Bijvoorbeeld bij de scholen, op straat, bij de welzijnscentra en in het gemeentekantoor.

De kernteams bestaan uit professionele hulpverleners met veel kennis en ervaring. Zij houden spreekuur op verschillende plekken.

 
kern dag tijd
Pijnacker,
Floralaan 102
maandag 09.00 – 10.00 uur
Nootdorp,
Dorpsstraat 75
dinsdag 09.00 – 10.00 uur
Pijnacker, bibliotheek.
Ingang: Pr. Hendrikstr. 28
woensdag 15.00 – 16.00 uur
Delfgauw,
Laan der Zeven Linden 175
(De Kiezel)
donderdag 10.00 – 11.00 uur
Wilt u een afspraak maken bij een Kernteam? Bel dan de gemeente: tel. 14 015.