Kernteam: hulp bij sociale zorgen

Het Kernteam is er voor hulp bij (sociale) zorgen.

Soms gebeurt er iets in het leven waardoor het allemaal even niet meer zo soepel loopt. Denk aan een baan verliezen, een echtscheiding of een opvoedprobleem met uw kind. Meestal lukt het om hier zelf uit te komen. Soms met hulp van anderen om u heen.

Maar wat als dat ook niet lukt? Het kernteam denkt met u mee. Samen gaan we op zoek naar de hulp die u nodig heeft. Het kernteam bestaat uit professionele hulpverleners met veel kennis en ervaring.

Bel het Kernteam op 14015

Heeft u hulp nodig? Of ben u bezorgd over iemand in uw omgeving?

Bel het kernteam op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur op telefoonnummer 14015.

Het kernteam van de gemeente is er voor álle inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Wij kunnen hulp bieden aan jeugdigen, gezinnen en volwassenen met (sociale) problemen.

Het kernteam kan u ondersteunen bij

 • zorgen over opvoeden en opgroeien
 • omgaan met relaties en scheiding
 • sociale problemen
 • mentale problemen
 • zorgen om anderen

Maakt u zich zorgen over uw kinderen?

Druk gedrag, tegendraadsheid en onzekerheid horen tot op zekere hoogte bij opgroeien. Het is niet vreemd als u soms worstelt met de opvoeding. Bijvoorbeeld als er problemen zijn op school. Maar ook bij de omgang met een scheiding en relaties. Het kernteam biedt ondersteuning bij zorgen over opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling van uw kinderen. U krijgt een vast aanspreekpunt, die maakt samen met u een plan. Het doel is altijd dat u zo snel mogelijk zélf weer verder kunt.

Gaat het niet goed met u?

Lukt het niet om uw leven op orde te houden? Zit u niet lekker in uw vel? Het kernteam biedt ook ondersteuning aan volwassenen. U krijgt een vast aanspreekpunt, die maakt samen met u een plan. Het doel is altijd dat u zo snel mogelijk zélf weer verder kunt.

Grote zorgen om een ander?

Maakt u zich grote zorgen over iemand die dringend hulp nodig heeft, maar die dit niet accepteert? Bijvoorbeeld iemand die grote psychische problemen heeft? Iemand die zichzelf of de woning vervuilt? Ook dan kunt u contact opnemen met het kernteam. Wij zoeken dan naar een passende oplossing. Zo kunt u de zorg loslaten.

1. Bellen naar 14015

U belt op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur naar 14015. Vraag naar het kernteam. Iemand anders kan ook namens u bellen.

Dan zijn er twee mogelijkheden: 

 1. U krijgt een advies waar u zelfstandig mee verder kunt.
  of
 2. U wordt aangemeld bij het kernteam voor een kennismakingsgesprek.

2. Kennismaking

Een medewerker van het kernteam belt u. U spreekt samen een datum af voor een eerste gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis zijn of op het gemeentekantoor.

3. Gesprek

In het volgende gesprek bekijken we samen hoe uw situatie is en waar u precies hulp bij nodig heeft. Soms zijn er meerder gesprekken nodig. En soms vragen we informatie op bij anderen, maar alleen als u dat goed vindt.

4. Plan maken

De medewerker van het kernteam verzamelt alle informatie en maakt er samen met u een plan van.

5. Teamoverleg

De medewerker van het kernteam bespreekt het plan in het teamoverleg. In dit overleg denken ook de andere specialisten van het kernteam mee. Zo bekijken we welke hulp het beste past bij uw situatie. De medewerker van het kernteam bespreekt de uitkomst van het teamoverleg met u.

6. Start hulp

Het kernteam blijft vaak langer betrokken: door zelf hulp te verlenen en/of door te blijven volgen hoe andere ingezette hulp verloopt.

7. U kunt het zelf weer aan!

Samenwerking staat bij het kernteam voorop. Samen met u en mensen die voor u belangrijk zijn.

Wij werken in een team met specialisten:

 • algemeen maatschappelijk werkers
 • schoolmaatschappelijk werkers
 • voorschools maatschappelijk werkers
 • praktijkondersteuners jeugd
 • experts op het gebied van autisme, ADHD of opvoedingsproblemen.

Daarnaast heeft het kernteam goed contact met

 • scholen,
 • huisartsen,
 • jeugdgezondheidzorg,
 • organisaties van jongerenwerk,
 • andere afdelingen binnen de gemeente,
 • vrijwilligersorganisaties,
 • politie
 • en andere experts.

Zo kunnen wij u helpen bij wat nodig is.

Heeft u behoefte aan onafhankelijk advies of komt u er niet helemaal uit met de gemeente? Dan kunt u ook terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner.