Ondersteuning mantelzorgers en respijtzorg

Mantelzorg is de zorg voor een oudere, een zieke of een gehandicapte door familieleden, vrienden, kennissen en/of buren. Het gaat hierbij om langdurige en onbetaalde zorg. Denk aan een dochter die elke dag voor haar oude vader kookt of iemand die de buurvrouw helpt met aankleden. Of een man die zijn chronisch zieke vrouw helpt met haar persoonlijke verzorging. Ook een schoolgaande tiener die vaak in het huishouden bijspringt omdat de ouders hiervoor te ziek zijn, is een mantelzorger.

Als mantelzorger kent u vast wel die momenten waarop u graag zelf wat hulp zou willen hebben. Hiervoor kunt u terecht bij Mantelzorgondersteuning van SWOP en bij de gemeente.

Bij SWOP Mantelzorgondersteuning kunt u terecht voor advies, een luisterend oor en contact met andere mantelzorgers.

Wordt de zorg voor een naaste of kennis u even te veel? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van respijtzorg. Deze ondersteuning biedt de gemeente als ‘Wmo voorziening’. Respijtzorg wil zeggen dat de zorg tijdelijk wordt overgenomen. De mantelzorger heeft dan even vrij af. In eerste instantie kijken we of een vrijwilliger de respijtzorg kan bieden. Bijvoorbeeld als u voor een middag een oppas nodig heeft. Maar respijtzorg in de vorm van een kortdurend verblijf in een instelling behoort ook tot de mogelijkheden. Ook de SWOP biedt respijtzorg met activiteiten of inzet van vrijwilligers. Wilt u meer weten over wat respijtzorg inhoudt? Kijk dan op de website van Mantelzorg.nl of neem contact op met Mantelzorgondersteuning van SWOP.

Respijtzorg is, in een deel van de gevallen, een Wmo voorziening. Deze Wmo voorziening verstrekt de gemeente op indicatie van degene die de hulp nodig heeft. Afhankelijk van de situatie kan dit via de Wet Jeugdhulp of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Lees op de pagina WMO hoe u gebruik kunt maken van de Wmo.

Ook bij de SWOP kunnen inwoners terecht voor respijtzorg in de vorm van activiteiten of inzet van vrijwilligers. Meer informatie kunt u vinden op www.swop.nl/mantelzorg.

Voor vragen rondom mantelzorg kunt u contact opnemen met Mantelzorgondersteuning van de SWOP. U kunt ook bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Onderstaande links geven meer informatie over mantelzorg: