Jeugdfonds Sport en Cultuur

Voor kinderen van ouders met een laag inkomen biedt de gemeente verschillende voorzieningen. Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoedt de gemeente contributie en materiaalkosten voor sport-, muziek- en cultuurlessen voor kinderen.

U kunt zich aanmelden voor dit fonds via een tussenpersoon, bijvoorbeeld een leerkracht, sportcoach of schuldhulpverlener. De vereniging of sportclub ontvangt de vergoeding.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Pijnacker-Nootdorp kent twee soorten vergoedingen:

  • voor het lidmaatschap/contributie;
  • en voor de benodigde attributen.

Het fonds vergoedt meestal de volledige kosten voor de aangevraagde sport- of cultuuractiviteit. U kunt per kind zowel een sportaanvraag als een cultuuraanvraag doen. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder, zoals bijvoorbeeld de sportvereniging, cultuurinstelling of de leverancier van attributen.

  • Het kind moet tussen de 4 en 18 jaar zijn (dus tot en met 17 jaar);
  • het kind moet in Pijnacker-Nootdorp wonen;
  • het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn dan maximaal 130% van de voor hen geldende bijstandsnorm (bekijk het overzicht met de normbedragen);
  • de sportieve of culturele activiteit moet in georganiseerd verband plaatsvinden.

Voor kinderen vanaf 6 jaar is het mogelijk om gebruik te maken van een zwemregeling voor het zwemdiploma A. Fonds1818 verdubbelt het standaardbedrag. Daardoor kunnen kinderen net zo lang door zwemmen totdat ze hun A-diploma hebben gehaald.

Alleen een intermediair (tussenpersoon) kan een aanvraag indienen. U kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Een intermediair is een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan de leerkracht, een maatschappelijk werker, de Formulierenbrigade van de SWOP of een medewerker van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk binnen de gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 015.