Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Personen vanaf 21 jaar met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm (bekijk de Normbedragen bijzondere bijstand) komen in aanmerking voor een bijdrage in de volgende kosten:

 1. Bijzondere en noodzakelijke kosten

Voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijzondere bijstand wordt alleen toegekend voor zaken waarvoor u nergens anders een vergoeding kunt krijgen.

 1. Kosten van deelname aan het maatschappelijk verkeer

Met een laag inkomen is het niet altijd eenvoudig om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten. Een lidmaatschap van een sportvereniging of culturele vereniging kan via het Volwassenfonds Sport en Cultuur.

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Daarom komen inwoners met een laag inkomen (tot maximaal 110% van de bijstandsnorm) in aanmerking voor een bijdrage in kosten voor deelname aan maatschappelijke activiteiten. Dit betreft een bijdrage van maximaal € 150,- per persoon. Per huishouden bedraagt de bijdrage maximaal  € 300,- per kalenderjaar. De volgende kosten komen in aanmerking voor een vergoeding:

 • De kosten voor sport, of culturele activiteiten en eventuele directe aanverwante kosten.
 • De kosten van een abonnement van een dagblad, tijdschrift of internetvoorziening.
 • De kosten van lidmaatschap van de bibliotheek.

De bijdrage in deze kosten geldt voor het kalenderjaar waarin de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Het is belangrijk dat u dit kunt aantonen. Dit kunt u doen aan de hand van bonnen of overschrijvingen. Wij beoordelen alle aanvragen individueel.

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben.
 • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt en waarvoor u niet had kunnen sparen.
 • De kosten zijn noodzakelijk.
 • De kosten zijn nog niet gemaakt: u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt.
 • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen.

Dan komt u alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking. U kunt geen online aanvraag doen. Bel met de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Ontvangt u al een bijstandsuitkering?

Gebruik dan een van de formulieren hieronder. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bij uw aanvraag moet u bewijsstukken meesturen voor de reden van de aanvraag.

Ontvangt u nog geen bijstandsuitkering?

Gebruik dan de formulieren hieronder.

Als bijlage stuurt u mee:

 • bewijsstukken van uw inkomen en vermogen (loonstroken, bankafschriften van alle rekeningen, beschikkingen belastingdienst enz.);
 • bewijsstukken voor de reden van de aanvraag;
 • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (alleen nodig bij een aanvraag per post).

Stuur het formulier naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp Team werk en inkomen Postbus 1 2640 AA Pijnacker

Wilt u meer informatie over de bijzondere bijstand? Neem ook dan telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 015. Bekijk ook: