Bijstandsuitkering, vakantie aanvragen

Ook wanneer u een bijstandsuitkering hebt, hebt u recht op een aantal weken vakantie/verlof per jaar. U moet uw vakantie/verlof altijd aanvragen bij de gemeente.

Met het formulier Vakantie aanvraag voor alleenstaanden of Vakantie aanvraag met partner kunt u online toestemming vragen aan uw consulent. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als er sprake is van een partner, dan ondertekent deze ook met DigiD. Op het e-mailadres dat u invult in de aanvraag ontvangt u een bevestiging.

Let op:

Dien uw aanvraag ten minste 4 weken van tevoren in.

Is het voor u niet mogelijk om online een aanvraag in te dienen? Bel dan naar 14 015.

U mag in totaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) naar het buitenland voor vakantie of om andere redenen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • U moet uw verblijf in het buitenland uiterlijk 4 weken van tevoren aanvragen.
  • U hoeft uw (vakantie)dagen niet in één keer op te nemen.
  • U mag geen dagen meenemen naar een volgend jaar.
  • U moet een vertrek naar het buitenland altijd aanvragen. Ook als het door persoonlijke omstandigheden komt, zoals een begrafenis of familiebezoek.
  • Komt u niet op tijd terug, bijvoorbeeld door ziekte of om een andere reden? Dan stopt uw recht op de bijstandsuitkering.
  • Bent u te laat terug? Dan ontvangt u over die extra periode geen uitkering of bijzondere bijstand. Dit geldt ook bij ziekte. U kunt ook te maken krijgen met een maatregel. Uw uitkering kan dan verlaagd worden. Bent u meer dan 30 dagen te lang in het buitenland geweest? Dan wordt uw uitkering beëindigd en moet u deze opnieuw aanvragen.

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met uw consulent via 14 015.