Bijstandsuitkering, maatregel en boete

Ontvangt u een uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van onze gemeente? Dan verwachten wij dat u zich aan bepaalde verplichtingen houdt. Komt u deze verplichtingen niet na? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Weet u niet wat uw verplichtingen zijn? Of twijfelt u? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw consulent.

U krijgt een boete als u belangrijke informatie niet doorgeeft of te laat doorgeeft aan de gemeente. Kijk op de pagina ‘Bijstandsuitkering, wijzigingsformulier’ voor meer informatie over de wijzigingen die u moet doorgeven. Geeft u niet alle wijzigingen door? Verzwijgt u inkomsten of geeft u foute informatie door? Dan houdt u zich niet aan de inlichtingenplicht. In sommige gevallen pleegt u dan fraude.
Hebt u onterecht een uitkering gekregen? Dan is de boete die u krijgt maximaal 100% of 150% van het bedrag dat u onterecht aan uitkering hebt gekregen. U krijgt een boete van 100% van dat bedrag als u voor de eerste keer informatie niet of niet op tijd hebt doorgegeven. De boete is 150% van dat bedrag als het de tweede of volgende keer is. Het boetebedrag is altijd minstens € 150,-. Hebt u bijvoorbeeld te laat doorgegeven dat u met een klus € 80,- hebt verdiend? Dan krijgt u toch een boete van € 150,-. Naast de boete moet u ook het bedrag dat u te veel aan uitkering hebt gekregen volledig terugbetalen. Hebt u informatie niet of te laat doorgegeven, maar hebt u daardoor niet te veel uitkering ontvangen? Dan kunt u toch een boete krijgen van € 150,- of hoger.

De gemeente gebruikt uw uitkering om de boete te innen. U betaalt de boete met een deel van uw uitkering. Net zolang tot de boete helemaal is voldaan. De gemeente gebruikt hiervoor ongeveer 10% van de bijstandsuitkering. Van de overige 90% moet u de huur, vaste lasten, zorgpremie, eten en kleding betalen. Die 90% van uw uitkering heet de beslagvrije voet. Het hangt van de hoogte van de boete af hoe lang de inhouding duurt. Hebt u geen recht meer op een uitkering, maar moet u wel geld terugbetalen? Dan zal de gemeente een betalingsregeling met u afspreken.

Houdt u zich binnen vijf jaar voor de tweede of volgende keer niet aan de inlichtingenplicht? Dan mag de gemeente uw uitkering een tijd lang helemaal of voor een groot deel gebruiken om de boete af te lossen.

  • Bij een bijstandsuitkering (WWB) mag de gemeente de eerste drie maanden uw uitkering volledig gebruiken om de boete te incasseren. Dat betekent dat u drie maanden helemaal geen uitkering krijgt. Daarna krijgt u 90% van de uitkering.
  • Bij een IOAW en IOAZ-uitkering mag de gemeente uw uitkering vijf jaar lang gebruiken om de boete te innen. U krijgt dan alleen geld voor de huur, de zorgpremie en de kosten van uw kinderen. De rest van de uitkering wordt gebruikt voor de boete. Er geldt geen beslagvrije voet van 90% van de uitkering.
  • Gaat u in de eerste drie maanden (WWB) of in de vijf jaar (IOAW en IOAZ) dat u aflost werken? Dan geldt voor u direct de beslagvrije voet.

Hebt u ten onrechte een uitkering ontvangen? Of te veel uitkering gekregen? Dan eist de gemeente dit geld terug. Dit heet terugvorderen. Het bedrag aan uitkering dat u moet terugbetalen zal de gemeente verrekenen met uw uitkering. Lukt dat niet? Dan maakt de gemeente afspraken met u over de aflossing. U moet net zolang aflossen tot het hele bedrag is terugbetaald. Hebt u na tien jaar netjes betalen nog niet het hele bedrag afgelost? Dan kan de restschuld worden kwijtgescholden. Die hoeft u dan niet meer te betalen. Dit geldt alleen voor de teveel ontvangen uitkering, niet voor de boete. Die wordt nooit kwijtgescholden.

Ontvangt u gezinsbijstand? Dan kan de teruggevorderde bijstand ook worden verhaald op de overige gezinsleden. Dat geldt ook voor de betaling van een eventueel opgelegde boete. In de praktijk betekent dit dat ook echtgenoten en partners verantwoordelijk zijn voor de terugbetaling van de kosten van bijstand of het betalen van de boete.