Cultuurknip

De Cultuurknip is een subsidieregeling voor inwoners uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het is bedoeld voor nieuwe initiatieven en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Per initiatief is een subsidie van maximaal 500 euro beschikbaar.

De Cultuurknip is er voor nieuwe kunst- en/of cultuurinitiatieven voor en door inwoners van Pijnacker-Nootdorp. De activiteiten moeten te maken hebben met:

 • theater;
 • dans;
 • muziek;
 • beeldende kunst;
 • fotografie;
 • film;
 • literatuur;
 • nieuwe media of
 • erfgoed.

Verder moeten de activiteiten

 • voor iedereen toegankelijk zijn;
 • bijdragen aan de cultuurparticipatie van de bewoners van gemeente Pijnacker-Nootdorp;
 • (ver)nieuw(end) zijn en (nog) geen onderdeel van een vaststaand cultureel programma.

U kunt de Cultuurknip het hele jaar door aanvragen. Vul hiervoor het online aanvraagformulier Cultuurknip in.

In het formulier vermeldt u:

 • wat de activiteit inhoudt;
 • hoe u deze wil uitvoeren;
 • welk geldbedrag u van de gemeente vraagt.

De gemeente beslist binnen 6 weken na ontvangst van het formulier over de subsidieaanvraag. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag binnen 3 weken overgemaakt naar het bankrekeningnummer dat op het formulier is ingevuld.

Voor vragen en hulp bij het uitwerken van uw ideeën kunt u contact opnemen met cultuurcoördinator Marina Peters, e-mail: M.Peters@pijnacker-nootdorp.nl