Subsidie maatschappelijke voorzieningen

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, verenigingen en andere initiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Denk hierbij aan organisaties waar inwoners specialistische hulp krijgen zoals zorginstellingen en jeugdzorg instanties. Maar ook aan organisaties die informatie, preventie en/of ondersteuning bieden zoals de bibliotheek en het jongerenwerk.

De voorwaarden van de subsidieregeling voor maatschappelijke voorzieningen staan in het document ‘Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019-2022.’

Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019-2022 Pijnacker-Nootdorp

U kunt tot en met 1 juni 2021 een budgetsubsidie voor 2022 aanvragen. Dien daarvoor het aanvraagformulier budgetsubsidie 2022 in. 

Een budgetsubsidie per boekjaar kan tot acht weken voorafgaand aan dat boekjaar worden ingediend. Dien daarvoor het aanvraagformulier budgetsubsidie boekjaar in.

Heeft uw organisatie over 2020 een budgetsubsidie ontvangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan moet u een aanvraag tot vaststelling indienen. Dien daarvoor het aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie 2020 in.