Zie ook

Subsidie maatschappelijke voorzieningen

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, verenigingen en andere initiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Denk hierbij aan organisaties waar inwoners specialistische hulp krijgen zoals zorginstellingen en jeugdzorg instanties. Maar ook aan organisaties die informatie, preventie en/of ondersteuning bieden zoals de bibliotheek en het jongerenwerk.

De voorwaarden van de subsidieregeling voor maatschappelijke voorzieningen staan in het document ‘Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019-2022.’

Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019-2022 Pijnacker-Nootdorp

De aanvraagtermijn voor een budgetsubsidie voor het kalenderjaar 2021 is verstreken. Wel kunt u nog een subsidieaanvraag per boekjaar aanvragen.

Een budgetsubsidie per boekjaar kan tot acht weken voorafgaand aan dat boekjaar worden ingediend. Het formulier vindt u  aan de rechterkant van deze pagina. Bij te laat ingediende aanvragen kan het college besluiten deze niet in behandeling te nemen.

Heeft uw organisatie over 2019 een budgetsubsidie ontvangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan moet u een aanvraag tot vaststelling indienen. Dien daarvoor het aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie 2019 in.