Subsidie maatschappelijke voorzieningen

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, verenigingen en andere initiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Denk hierbij aan organisaties waar inwoners specialistische hulp krijgen zoals zorginstellingen en jeugdzorg instanties. Maar ook aan organisaties die informatie, preventie en/of ondersteuning bieden zoals de bibliotheek en het jongerenwerk.

De voorwaarden van de subsidieregeling voor maatschappelijke voorzieningen staan in het document ‘Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019-2022.’

Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019-2022 Pijnacker-Nootdorp

De aanvraagtermijn voor een budgetsubsidie voor het kalenderjaar 2023 is inmiddels verstreken.

Een budgetsubsidie per boekjaar kan tot acht weken voorafgaand aan dat boekjaar worden ingediend. Dien daarvoor het aanvraagformulier budgetsubsidie boekjaar in.

Heeft uw organisatie vorig jaar een budgetsubsidie ontvangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan moet u een aanvraag tot vaststelling indienen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie.