Zie ook

Subsidie maatschappelijke voorzieningen

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, verenigingen en andere initiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een subsidieregeling voor maatschappelijke voorzieningen: het Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019-2022. Denk hierbij aan organisaties waar inwoners specialistische hulp krijgen zoals zorginstellingen en jeugdzorg instanties. Maar ook aan organisaties die informatie, preventie en/of ondersteuning bieden zoals de bibliotheek en het jongerenwerk.

Organisaties kunnen tot 1 september 2020 een budgetsubsidie aanvragen voor 2021 door het formulier Aanvraag budgetsubsidie kalenderjaar 2021 in te dienen.

Een budgetsubsidie per boekjaar kan tot acht weken voorafgaand aan dat boekjaar worden ingediend. Het formulier vindt u  aan de rechterkant van deze pagina. Bij te laat ingediende aanvragen kan het college besluiten deze niet in behandeling te nemen.

Heeft uw organisatie over 2019 een budgetsubsidie ontvangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan moet u een aanvraag tot vaststelling indienen. Dien daarvoor het aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie 2019 in.