Subsidie voor activiteiten en evenementen vrijwilligersorganisaties

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties (voorheen: subsidieregeling Stimuleringsfonds). Deze subsidieregeling is bedoeld om:

 • evenementen te stimuleren, die bijdragen aan de versterking van de sociale samenhang in de gemeente;
 • incidentele en structurele activiteiten te stimuleren voor de volgende doelgroepen:
  • jeugd tot en met 23 jaar;
  • kwetsbare inwoners en;
  • inwoners met een beperking.

Subsidie kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid. Deze organisaties moeten lokaal actief zijn en activiteiten/evenementen organiseren voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

Voor een financiële bijdrage uit de subsidieregeling gelden verschillende voorwaarden, zoals:

 • de activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers;
 • minimaal 50% van de kosten wordt gedekt door cofinanciering of eigen inkomsten;
 • de activiteiten moeten gericht zijn op inwoners van Pijnacker-Nootdorp;
 • de subsidie moet noodzakelijk zijn om de activiteiten te kunnen verrichten.

De volledige beschrijving van de algemene voorwaarden en toetsingscriteria vindt u rechts op deze pagina.

De aanvraagtermijn voor structurele activiteiten in 2021 is verstreken. Binnenkort verschijnt hier het aanvraagformulier  voor 2022.

Een subsidieaanvraag voor incidentele activiteiten en evenementen moet minimaal acht weken van tevoren worden ingediend.

Incidentele activiteiten zijn eenmalig of sporadisch en gericht op minimaal één van de doelgroepen:

 • jeugd tot en met 23 jaar
 • kwetsbare inwoners
 • inwoners met een beperking

Een evenement is een tijdelijke gebeurtenis die verplaatsbaar en publiek toegankelijk is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport of een combinatie daarvan centraal staat.