Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De gemeente stuurt aanvragen voor een VOG door naar Dienst Justis. De minister van Veiligheid en Justitie geeft de verklaring af.

Aanvragen bij Justis

Een organisatie of werkgever kan online een digitale VOG-aanvraag starten bij Justis. U hoeft dan niet naar de gemeente te komen om de aanvraag in te dienen. Voor vrijwilligers kan dit via de website Gratis VOG.

Aanvragen via gemeente

Regelt de organisatie of werkgever het aanvragen van een VOG niet via Justis? Dan kunt u een VOG via de gemeente aanvragen met een formulier dat u van uw werkgever of organisatie krijgt.

Heeft u geen formulier gekregen? Download dat dan hier en laat het door werkgever/organisatie invullen:

Stuur het formulier als bijlage mee met de online aanvraag VOG (inloggen met DigiD). U hoeft dan niet naar de gemeente te komen om de aanvraag in te dienen.

Lukt de online aanvraag niet? Maak dan telefonisch een afspraak via 14015 en neem het ingevulde formulier mee. Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Vragen over uw VOG-aanvraag kunt u stellen aan de Dienst Justis.

 • € 43,60

Vrijwilligers

 • Biedt u hulp of begeleiding aan kwetsbare mensen, dan kan de organisatie waar u voor werkt een gratis VOG voor u aanvragen.
 • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
 • Uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.
 • Het ingevulde aanvraagformulier VOG Natuurlijk personen,  VOG Rechtspersonen of VOG Kinderopvang

Wij sturen uw aanvraag door naar Dienst Justis.

 • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag.
 • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.
 • VOG Kinderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Dat kan als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). U vult hiervoor het formulier VOG aanvraag Natuurlijk Persoon in. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen);
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort);
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd;
 • een bedrag van € 43,60.