Handtekening legaliseren

U kunt uw handtekening onder een document laten legaliseren. Daarmee verklaren wij dat de handtekening echt is.

U vraagt een legalisatie aan door een online afspraak te maken.

Let op: als u gehuwd of geregistreerd partner bent en u wilt garant staan, dan moet ook uw echtgeno(o)t(e) of partner persoonlijk aanwezig zijn en ter plaatse tekenen op het bewijs van garantstelling.

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
  • het door u ingevulde ‘aanvraagformulier garantstelling’
  • het document waarop de handtekening moet worden gelegaliseerd.

De kosten voor het legaliseren van een handtekening bedragen € 11,30.

Bij het legaliseren van een handtekening controleert de gemeente of de handtekening op een document ook echt van u is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u een ‘bewijs van garantstelling’ aanvraagt. Of als u iemand in het buitenland schriftelijk wilt machtigen. De gemeente staat niet in voor de inhoud van de documenten die u ondertekent.
De garantverklaring is geldig als uw handtekening gelegaliseerd is. Degene die u uitnodigt of voor wie u garant staat, gaat met deze verklaring naar het Nederlandse consulaat in het land waar hij of zij woont. Meer informatie over wat u moet doen als u iemand wilt uitnodigen om naar Nederland te komen, vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).