Uittreksel, afschrift of akte aanvragen

Een uittreksel, afschrift of akte kunt u digitaal aanvragen. Er zijn verschillende uittreksels mogelijk. Denk hierbij aan een afschrift geboorteakte, huwelijkakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte, uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) voor een nieuwe huurwoning, inschrijving voor school of een bewijs van Nederlanderschap.

De volgende uittreksels, afschriften en akten kunt u online aanvragen:

Na aanvraag krijgt u het document binnen 3 – 5 werkdagen per post thuis gestuurd.

  • Uittreksel BRP (Basisregistratie personen) – persoonlijk € 9,60
  • Uittreksel BRP (Basisregistratie personen) – digitaal € 7,00
  • Uittreksel Burgerlijke Stand € 14,00

U kunt het uittreksel, afschrift of akte ook op afspraak ophalen bij het gemeentekantoor. Maak online een afspraak.

Woont u in het buitenland? Download dan onderstaand formulier:

Formulier Afschrift geboorteakte opvragen vanuit buitenland

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar. U mag dit doen met uw eigen DigiD-code. Let op dat de levensgebeurtenis in Pijnacker-Nootdorp heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld is uw kind geboren in een andere gemeente, dan vraagt u het uittreksel aan in die gemeente.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, partnerschap of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent en een huwelijksakte in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

In de basisregistratie personen (Brp) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de Brp vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.