Huisvesting onderwijs

De gemeente zorgt voor de huisvesting (nieuwbouw of beschikbaar stellen van een gebouw) van scholen voor primair- en voortgezet onderwijs.

Voor nieuwbouw en uitbreiding kunnen schoolbesturen jaarlijks voor 1 februari voor het daarop volgende jaar, aanvragen indienen bij de gemeente. Als een school groeit, kunnen schoolbesturen ook een aanvraag indienen voor eerste inrichting van onderwijs leerpakket en meubilair. Ook als er schade aan het gebouw is, kan daarvoor een aanvraag worden ingediend. Voor het onderhoud aan het gebouw en schoolterrein zijn scholen volledig zelf verantwoordelijk.

Als schoolbesturen een leegstaand lokaal willen verhuren aan een derde partij, is daar toestemming van het college voor nodig. Dat kan ieder moment worden aangevraagd. Dit geldt ook voor verhuiskosten.

Een schoolbestuur dient een aanvraag in bij de gemeente door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. In het formulier staat aangegeven welke gegevens u moet overleggen.

Een schade kan alleen door een schoolbestuur of schooldirectie worden gemeld via het e-mailadres schadeschoolgebouw@pijnacker-nootdorp.nl.