Glastuinbouw

Pijnacker-Nootdorp is een glastuinbouwgemeente. De glastuinbouw maakt deel uit van de identiteit van onze gemeente en de regio. In dit deel van het land is het klimaat heel geschikt voor glastuinbouw. Bovendien is het gemakkelijk om de veilingen of handelshuizen om producten af te zetten te bereiken en liggen twee andere belangrijke economische motors, namelijk Schiphol en de Rotterdamse haven, op nabije afstand. De producten die in de kassen worden geteeld kunnen snel en effectief door het hele land worden verspreid en effectief worden geëxporteerd naar veelal andere landen in Noord-Europa.

Pijnacker-Nootdorp vormt samen met de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen en Zevenhuizen het Oostland. Het Oostland is onderdeel van de grootste Greenport van Nederland en Europa op het gebied van versproducten, handel en techniek binnen de glastuinbouw. De glastuinbouw is dan ook een grote werkgever in onze gemeente en de bijdrage aan de economie is belangrijk. 

Toekomstbestendig 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil de drie belangrijke glastuinbouwgebieden (Pijnacker-Oost, Pijnacker-West en Noukoop) verder versterken. Daarover leest u meer in de omgevingsvisie. Bovendien werken we aan het opstellen van een omgevingsprogramma.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Eén van de instrumenten onder deze nieuwe wet is het omgevingsprogramma. Dit wordt gemaakt voor een bepaald thema of gebied. In het omgevingsprogramma staan maatregelen die zorgen voor goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Bij het opstellen van het omgevingsprogramma betrekken we inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisatie zoveel mogelijk.

In een omgevingsprogramma glastuinbouw komen belangrijke onderwerpen aan de orde zoals herstructurering, verduurzaming, innovaties, aanpak van strijdigheden en betere positionering van de glastuinbouwgebieden. Een goede invulling van de gebieden met voldoende ruimte voor verduurzaming van energieopgaven en innovaties passend bij toekomstgerichte glastuinbouwbedrijven krijgen hierbij de aandacht.

Ook zijn er raakvlakken met de energietransitie waar duurzame oplossingen het uitgangspunt worden voor het leveren en gebruiken van energie, in de vorm van zowel warmte als elektriciteit. Het omgevingsprogramma wordt gemaakt met input van onze ondernemers, van belang zijnde kennisinstituten en de koepelorganisaties binnen de glastuinbouw. Samen werken we hard aan een toekomstbestendige glastuinbouw.

Eind 2023 zijn we gestart met het opstellen van de kaderstellende notitie. De kaderstellende notitie wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de raad daar vóór de zomer van 2024 een besluit over neemt. Daarna gaan we aan de slag met het maken van het ontwerp van het omgevingsprogramma. Dat duurt ongeveer één jaar. Het ontwerp van het omgevingsprogramma verwachten we in de zomer van 2025 ter inzage te leggen. Dan kan iedereen een zienswijze indienen. Na het beantwoorden van de zienswijzen wordt het omgevingsprogramma eind 2025 vastgesteld.

Heeft u nog een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar glastuinbouw@pijnacker-nootdorp.nl.