Glastuinbouw

Pijnacker-Nootdorp is een glastuinbouwgemeente. De glastuinbouw maakt deel uit van de identiteit van onze gemeente en de regio. In dit deel van het land is het klimaat heel geschikt voor glastuinbouw. Bovendien is het gemakkelijk om de veilingen of handelshuizen, om producten af te zetten, te bereiken. En er liggen twee andere belangrijke economische motors, namelijk Schiphol en de Rotterdamse haven, op nabije afstand. De producten die in de kassen worden geteeld kunnen snel en door het hele land worden verspreid en effectief worden geëxporteerd naar veelal andere landen in Noord-Europa.

Pijnacker-Nootdorp vormt samen met de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen en Zevenhuizen het Oostland. Het Oostland is onderdeel van de Greenport West Holland, de grootste Greenport van Nederland en Europa op het gebied van versproducten, handel en techniek binnen de glastuinbouw. De glastuinbouw is daarmee ook een grote werkgever in onze gemeente en de bijdrage aan de economie is belangrijk.

Toekomstbestendig 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil de drie belangrijke glastuinbouw gebieden (Pijnacker-Oost, Pijnacker-West en Noukoop) verder versterken. Daarover leest u meer in de omgevingsvisie. Bovendien werken we aan het opstellen van een omgevingsprogramma. Daarin komen belangrijke onderwerpen aan de orde zoals herstructurering, verduurzaming, innovaties, aanpak van strijdigheden en betere positionering van de glastuinbouwgebieden. Een goede invulling van de gebieden met voldoende ruimte voor verduurzaming van energieopgaven en innovaties passend bij toekomstgerichte glastuinbouwbedrijven krijgen hierbij de aandacht. Ook zijn er raakvlakken met de energietransitie waar duurzame oplossingen het uitgangspunt worden voor het leveren en gebruiken van energie, in de vorm van zowel warmte als elektriciteit. Het omgevingsprogramma wordt gemaakt met input van onze ondernemers, van belang zijnde kennisinstituten en de koepelorganisaties binnen de glastuinbouw. Samen werken we aan een toekomstbestendige glastuinbouw binnen onze gemeente.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Eén van de instrumenten onder deze nieuwe wet is het omgevingsprogramma. Dit wordt gemaakt voor een bepaald thema of gebied. In het omgevingsprogramma staan maatregelen die zorgen voor goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Bij het opstellen van het omgevingsprogramma betrekken we inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisatie zoveel mogelijk.

In een omgevingsprogramma glastuinbouw komen belangrijke onderwerpen aan de orde zoals herstructurering, verduurzaming, innovaties, aanpak van strijdigheden en betere positionering van de glastuinbouwgebieden. Een goede invulling van de gebieden met voldoende ruimte voor verduurzaming van energieopgaven en innovaties passend bij toekomstgerichte glastuinbouwbedrijven krijgen hierbij de aandacht.

Ook zijn er raakvlakken met de energietransitie waar duurzame oplossingen het uitgangspunt worden voor het leveren en gebruiken van energie, in de vorm van zowel warmte als elektriciteit. Het omgevingsprogramma wordt gemaakt met input van onze ondernemers, van belang zijnde kennisinstituten en de koepelorganisaties binnen de glastuinbouw. Samen werken we hard aan een toekomstbestendige glastuinbouw.

Eind 2023 zijn we gestart met het opstellen van de kaderstellende notitie, waarin de uitgangspunten staan die worden opgenomen in het omgevingsprogramma. De kaderstellende notitie is op 30 mei 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. We zijn nu bezig met het maken van het ontwerp van het omgevingsprogramma. Dat duurt ongeveer één jaar. Hierbij betrekken we onze stakeholders onder andere via het Denk Mee platform van de gemeente.

Het ontwerp van het omgevingsprogramma verwachten we na de zomer van 2025 ter inzage te leggen. Dan kunnen er zienswijzen worden ingediend. Na het beantwoorden en behandelen van de zienswijzen wordt het omgevingsprogramma eind 2025/begin 2026 vastgesteld.

Heeft u nog een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar glastuinbouw@pijnacker-nootdorp.nl.