Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050

De gemeente maakt een Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Hierin komt te staan hoe we wonen, werken en leven in de toekomst. De omgevingsvisie is de stip op de horizon, waar we stap voor stap naar toe werken.

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties willen we deze stip aan de horizon bepalen. Dit doen we met een Panorama Pijnacker-Nootdorp. In oktober en november vorig jaar konden alle inwoners reageren op het Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020. Een verbeelding van de gemeente anno nu met vragen over de toekomst. Veel inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! Lees hieronder het verslag van alle reacties en de samenvatting.

Plaatje van de panorama Omgevingsvisie

Vervolgstap: ontwerp Omgevingsvisie

Met de antwoorden en beelden van alle inwoners en organisaties maken we een eerste concept van de Omgevingsvisie. Dit heet een ontwerp Omgevingsvisie. Hierin schetsen we ons gezamenlijke beeld van Pijnacker-Nootdorp in 2050 en de koers die we willen volgen om daar te komen.

In mei dit jaar behandelt de gemeenteraad het ontwerp van de Omgevingsvisie. Nadat de raad heeft ingestemd, kunt u als inwoner, ondernemer, vereniging of maatschappelijke organisatie vanaf juni deze Omgevingsvisie bekijken en hierop reageren. Via een nieuw panorama met een toekomstbeeld van 2050 zullen we u vragen of de visie herkenbaar, uitnodigend en compleet is.

Het college en de gemeenteraad hebben als voorbereiding op het maken van de Omgevingsvisie nagedacht over de grote lijnen voor de toekomst voor onze gemeente. Deze zijn verwoord in toekomstperspectieven op het gebied van groen, gezond, energie, leven en wonen, werken en bereikbaarheid. Zij zijn verwoord in de documenten ‘Het Fundament’ en ‘De Vloer’. De perspectieven zijn gebruikt als basis voor de vragen in het panorama 2020.

De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. Het gaat dus over van alles in onze leefomgeving; een compleet, maar ook een ingewikkeld plaatje. Het is daarom belangrijk om alles goed op elkaar af te stemmen.

De fysieke leefomgeving heeft te maken met de sociale leefomgeving, zoals verenigingen, goede contacten in de buurt en mantelzorg. Zo is het fijner wonen in een veilige wijk en nodigen bankjes in een park uit tot gesprekken tussen buren. Een fijne sociale leefomgeving is dus ook een belangrijk doel van de Omgevingsvisie.

  • Startnotitie – In februari 2019 is de startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat hoe we de Omgevingsvisie gaan maken en hoe we inwoners daarbij willen betrekken.
  • De basis – Het fundament; Waarden en data als basis voor onze Omgevingsvisie is in de zomer van 2019 bestuurlijk vastgesteld.
  • De perspectieven voor 2050 – zijn januari 2020 vastgesteld in het document ‘De Vloer van de Omgevingsvisie’.
  • Panorama Pijnacker-Nootdorp – Nog voor de zomer van 2020 wilden we inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Vanwege corona is dit uitgesteld naar het najaar van 2020. Alle inwoners konden reageren op het online Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020. Alle reacties zijn verwerkt in het Participatieverslag De muren van de Omgevingsvisie (participatie)
  • Ontwerp Omgevingsivisie – Met de reacties uit de samenleving op het Panorama Pijnacker-Nootdorp stellen we een eerste concept van de Omgevingsvisie op. Dit heet een ontwerp Omgevingsvisie. Hierin schetsen we ons gezamenlijke beeld van Pijnacker-Nootdorp in 2050 en de koers die we willen volgen om daar te komen.
  • Het ontwerp van de Omgevingsvisie komt in mei dit jaar in de gemeenteraad. Nadat de raad heeft ingestemd kunnen inwoners vanaf juni de ontwerp Omgevingsvisie bekijken en hierop reageren. Dit doen we opnieuw met een panorama. Deze keer zullen we met een panorama van de toekomst (2050) vragen of de visie herkenbaar, uitnodigend en compleet is.
  • Nadat deze opmerkingen weer zijn verwerkt, kan de gemeenteraad de definitieve Omgevingsvisie vaststellen in de tweede helft van 2021.

Heeft u nog een vraag? Mail dan naar omgevingsvisie@pijnacker-nootdorp.nl