Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050

De gemeente maakt nu een Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Hierin komt te staan hoe we wonen, werken en leven in de toekomst. De omgevingsvisie is de stip op de horizon, waar we stap voor stap naar toe werken.

De Omgevingsvisie gaat over de fysieke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. We willen van alles: meer woningen, meer groen, alle ruimte voor het bedrijfsleven. Dat gaat niet, onze ruimte is niet oneindig, dus we moeten keuzes maken. Dat doen we in gesprekken op weg naar de Omgevingsvisie. Na gesprekken met het gemeentebestuur en de gemeenteraad, willen we nu uw mening weten.

Plaatje van de panorama Omgevingsvisie

Deel uw mening via het Panorama Pijnacker-Nootdorp

Graag willen we van u, als inwoner, ondernemer en organisatie, weten hoe u onze gemeente ziet over 30 jaar. Aan de hand van een beeldend Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020 stellen we u een aantal vragen over de toekomst. Met de antwoorden en beelden die u ons geeft, willen we de toekomstperspectieven die de gemeenteraad heeft vastgesteld, verder invullen en verbeelden in de Omgevingsvisie.

Bekijk vanaf 1 oktober het Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020 en vul de vragen in op www.panoramapn.nl. Dit kan tot en met 12 november 2020.

Het college en de gemeenteraad hebben als voorbereiding op het maken van de Omgevingsvisie nagedacht over de grote lijnen voor de toekomst voor onze gemeente. Deze zijn verwoord in toekomstperspectieven op het gebied van groen, gezond, energie, leven en wonen, werken en bereikbaarheid. Zij zijn verwoord in de documenten ‘Het Fundament’ en ‘De Vloer’.

De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. Het gaat dus over van alles in onze leefomgeving; een compleet, maar ook een ingewikkeld plaatje. Het is daarom belangrijk om alles goed op elkaar af te stemmen.

De fysieke leefomgeving heeft te maken met de sociale leefomgeving, zoals verenigingen, goede contacten in de buurt en mantelzorg. Zo is het fijner wonen in een veilige wijk en nodigen bankjes in een park uit tot gesprekken tussen buren. Een fijne sociale leefomgeving is dus ook een belangrijk doel van de omgevingsvisie.

  • Startnotitie – In februari 2019 is de startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat hoe we de omgevingsvisie gaan maken en hoe we inwoners daarbij willen betrekken.
  • De basis – Het fundament; Waarden en data als basis voor onze Omgevingsvisie is in de zomer van 2019 bestuurlijk vastgesteld.
  • De perspectieven voor 2050 – zijn januari 2020 vastgesteld in het document ‘De Vloer van de Omgevingsvisie’.
  • Nog voor de zomer van 2020 wilden we inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Vanwege corona is dit uitgesteld naar het najaar van 2020.
  • Nadat we informatie uit de samenleving hebben verzameld, verwerken we deze in de Omgevingsvisie. Allereerst maken we een ontwerp van de Omgevingsvisie, een soort ‘concept Omgevingsvisie’.
  • Als alles volgens planning verloopt, zal de gemeenteraad het ontwerp van de visie in het eerste kwartaal van 2021 behandelen. Na vaststelling kan iedereen daar weer op reageren.  
  • Nadat deze opmerkingen weer zijn verwerkt, kan de gemeenteraad de definitieve Omgevingsvisie vaststellen in de tweede helft van 2021.

Heeft u de vragen bij het panorama beantwoord? En heeft u nog een vraag of informatie die u daar niet kwijt kunt? Mail dan naar omgevingsvisie@pijnacker-nootdorp.nl