Greenport West-Holland

Greenport West-Holland is het grootste glastuinbouwgebied in Nederland en beslaat de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Westland, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Zevenhuizen-Moerkapelle, Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel en Barendrecht. Deze gemeenten spannen zich gezamenlijk met andere partijen in om de glastuinbouw als vitale, economische sector toekomstperspectief te bieden.

De Greenport West-Holland is wereldwijd exporteur van bloemen, planten, groente en fruit en levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de regionale en (inter)nationale economie. Het gebied blinkt uit in een combinatie van veredeling, productie, internationale handel, distributie, logistiek rond veilingen, marketing, innovatie en kennis op het gebied van teelt en toelevering. Greenport West-Holland biedt werk aan meer dan 50.000 mensen. 

Om de greenport een goede toekomst te bieden, is afstemming met wonen, water, groen en verkeersinfrastructuur vereist. Om die reden is de integrale ruimtelijke visie Greenport West-Holland opgesteld. De visie gaat uit van bestaand beleid en visies van de gemeenten en van de ruimtelijke kaders van de provincie en de stadsregio’s. 

Voor de toekomst ontwikkelt Greenport West-Holland een Ruimtelijk Economische Strategie. Daarbij wordt het Greenport-cluster gezien als één geheel. De gezamenlijke kracht van het gehele gebied en cluster staan centraal.

Ga naar de website van Greenport West-Holland om de Ruimtelijk Economische Strategie in te zien.