Bijstandsuitkering aanvragen

Kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig in uw levensonderhoud voorzien? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Informatie over de bijstandsnorm

Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. Bekijk de geldende normbedragen voor bijzondere bijstand en minima regelingen.