Bijstand voor zelfstandig ondernemer

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf.

Zelfstandige ondernemers kunnen dan een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen. Bijstand voor zelfstandigen kan bestaan uit een aanvulling op het inkomen uit de onderneming tot bijstandsniveau en/of een bedrijfslening.

U bent zelfstandige wanneer u uw inkomen verdient met een eigen bedrijf. U bent niet in loondienst. Denk aan: een eenmanszaak, vof of bv of zzp’er.

Verder gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijstand voor zelfstandigen:

 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U ontvangt geen AOW.
 • U woont in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
 • Uw bedrijf is rechtmatig in Nederland gevestigd (u bent in het bezit van alle vergunningen en diploma’s en voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan).
 • U werkt gemiddeld meer dan 23,5 uur per week (1.225 uren per jaar) als ondernemer. Werkt uw partner mee in het bedrijf? Dan is de verdeling minimaal 525 uur door partner en 875 uur door zelfstandige).
 • Uw inkomsten liggen onder de voor u geldende bijstandsnorm.
 • U voldoet aan de wettelijke eisen.

Er zijn twee soorten uitkeringen: bedrijfskapitaal en een periodieke uitkering.

 • Een bedrijfskapitaal is een geldlening tegen een rente van 8%.
 • De periodieke uitkering is gelijk aan de bijstandsnorm die geregeld is in de Participatiewet. Deze uitkering is beperkt tot maximaal 12 maanden (met een eventuele verlenging tot 24 maanden).

Informatie over de Bbz-uitkering is te vinden via de website van de gemeente Rotterdam. Hier kunt u de Bbz-uitkering aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Let op: sla uw formulier tijdens het invullen op, zodat u de ingevulde gegevens niet verliest.  Bij de digitale aanvraag moet u onderstaande bijlagen kunnen uploaden:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van u en uw eventuele partner (verplichte bijlage). Een rijbewijs geldt niet als geldig bewijs.
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop uw tenaamstelling (naam) zichtbaar is. Dit is het bankrekeningnummer waarop u uw Bbz-uitkering levensonderhoud gestort krijgt (verplichte bijlage).
 • Een uitdraai van uw boekhouding of de voorlopige jaarcijfers van 2021 en – afhankelijk van uw situatie – ook (geconsolideerde) jaarcijfers van 2020, 2019 en/of 2018.
 • Bij een huurwoning: een huurspecificatie of huurcontract.
 • Bij een koopwoning: een overzicht hypotheekrente en bewijsstukken van uw woonlasten (kosten van het wonen), zoals de afvalstoffenheffing en waterschapslasten.
 • Bij medebewoner(s): een bewijsstuk of (ver-)huurcontract met uw medebewoner(s), waar u een commerciële relatie mee heeft.
 • Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft: een kopie van de polis van uw AOV-verzekering.
 • Als u na 1 januari 2020 met uw bedrijf bent gestart: een goed onderbouwd ondernemingsplan.

Een wijziging in uw situatie kan gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan. U bent verplicht wijzigingen binnen 5 werkdagen door te geven als u:

 • in loondienst gaat werken;
 • meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt, dan u bij de aanvraag heeft opgegeven;
 • gaat samenwonen of scheiden; of
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.

U gebruikt hiervoor het wijzigingsformulier. Dit formulier kunt u vinden bij het product Bijstandsuitkering wijzigingsformulier. Als u bewijsstukken heeft, dan moet u deze meesturen. Wij bekijken dan of uw uitkering aangepast moet worden, of beëindigd.

De gemeente helpt ondernemers graag met kennis, advies en daar waar mogelijk met maatwerk. Wilt u weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met één van de volgende medewerkers.

Voor vragen over bijstandsverlening voor zelfstandigen:

 • Hans Appel, tel. 14015

Voor overige vragen:

 • Kim van Loon (accountmanager Bedrijfsleven), tel. 06-50990858