Geboorte, aangifte

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw zoon of dochter!
Is uw kindje geboren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan geeft u dit binnen 3 dagen na de geboorte door in het gemeentehuis. We noemen dit aangifte van geboorte doen. U doet aangifte van geboorte in de plaats waar het kindje geboren is. U maakt voor de geboorte aangifte een afspraak via telefoonnummer 14015.

Binnen 3 dagen na de dag van geboorte van uw kindje doet u aangifte. De dag van geboorte telt hierbij niet mee. Valt de laatste van de 3 dagen in het weekend of op een feestdag? Dan wordt de termijn met een dag verlengd. Ook moeten er in de termijn altijd 2 werkdagen zitten.

Dag van geboorte

Dag van aangifte

Maandag Dinsdag, woensdag, donderdag
Dinsdag Woensdag, donderdag, vrijdag
Woensdag Donderdag, vrijdag
Donderdag Vrijdag, maandag
Vrijdag Maandag, dinsdag
Zaterdag Maandag, dinsdag
Zondag Maandag, dinsdag, woensdag
  • Uw geldige identiteitsbewijs en van de moeder;
  • Als u geen Nederlander bent: documenten die u volgens de Vreemdelingenwet moet hebben zodat uw identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus kunnen worden vastgesteld;
  • Eventueel een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
  • Eventueel een trouwboekje of partnerboekje;
  • Eventueel een akte van naamkeuze als deze bij de erkenning is vastgelegd. Wilt u de achternaam van het kind nog kiezen dan moet ook de moeder mee naar de afspraak;
  • Bij duomoederschap een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Twijfelt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de juistheid van de aangifte, dan kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Wilt u de naam van de vader aan het kindje geven, dan moet de moeder bij de geboorteaangifte aanwezig zijn. Kiest u de naam van de moeder, neem dan een schriftelijke machtiging van de moeder mee. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind. U heeft wel een schriftelijke machtiging van de moeder nodig.

Met het ondertekenen van de akte is de geboorteaangifte een feit. De geboorte wordt vervolgens opgenomen in het geboorteregister en uw kind wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Binnen 4 weken ontvangt u een overzicht met de opgenomen gegevens en het Burgerservicenummer van uw kind.

Elke inwoner is verplicht om een zorgverzekering te hebben volgens de Nederlandse wet. Uw kindje is niet vanzelf meeverzekerd. Vergeet dus niet uw kindje na de geboorte aan te melden voor een zorgverzekering. Tot 18 jaar is de zorgverzekering gratis.

Is uw kind in Nederland geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit en heeft hij of zij nog geen verblijfsvergunning? Dan kunt u dit voor uw pasgeboren kind online aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Op die website vindt u meer informatie over de voorwaarden, de kosten en het online indienen van de aanvraag.