Geboorte, aangifte

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw zoon of dochter!
Is uw kindje geboren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan geeft u dit binnen 3 dagen na de geboorte op afspraak door aan het loket in het gemeentehuis. Is uw zoon of dochter geboren in een andere gemeente (bijvoorbeeld in een ziekenhuis), dan doet u geboorte aangifte bij die gemeente en niet bij ons.

U maakt voor de geboorte aangifte online een afspraak. Ziet u binnen de gestelde termijn geen plaatsje in onze agenda? Bel dan met ons via tel. 14 015.

Binnen 3 dagen na de dag van geboorte van uw kindje aangegeven zijn. De dag van geboorte telt hierbij niet mee. Valt de laatste van de 3 dagen in het weekend of op een feestdag? Dan wordt de termijn met een dag verlengd. Ook moeten er in de termijn altijd 2 werkdagen zitten.

Dag van geboorteDag van aangifte
MaandagDinsdag, woensdag, donderdag
DinsdagWoensdag, donderdag, vrijdag
WoensdagDonderdag, vrijdag
DonderdagVrijdag, maandag
VrijdagMaandag, dinsdag
ZaterdagMaandag, dinsdag
ZondagMaandag, dinsdag, woensdag

  • Uw geldige identiteitsbewijs en van de moeder;
  • Als u geen Nederlander bent: documenten die u volgens de Vreemdelingenwet moet hebben zodat uw identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus kunnen worden vastgesteld;
  • Eventueel een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
  • Eventueel een trouwboekje of partnerboekje;
  • Eventueel een akte van naamkeuze als deze bij de erkenning is vastgelegd. Wilt u de achternaam van het kind nog kiezen dan moet ook de moeder mee naar de afspraak;
  • Bij duomoederschap een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Twijfelt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de juistheid van de aangifte, dan kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Wilt u de naam van de vader aan het kindje geven, dan moet de moeder bij de geboorteaangifte aanwezig zijn. Kiest u de naam van de moeder, neem dan een schriftelijke machtiging van de moeder mee. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind. U heeft wel een schriftelijke machtiging van de moeder nodig.

Met het ondertekenen van de akte is de geboorteaangifte een feit. De geboorte wordt vervolgens opgenomen in het geboorteregister en uw kind wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Binnen 4 weken ontvangt u een overzicht met de opgenomen gegevens en het Burgerservicenummer van uw kind.

Elke inwoner is verplicht om een zorgverzekering te hebben volgens de Nederlandse wet. Uw kindje is niet vanzelf meeverzekerd. Vergeet dus niet uw kindje na de geboorte aan te melden voor een zorgverzekering. Tot 18 jaar is de zorgverzekering gratis.

Is uw kind in Nederland geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit en heeft hij of zij nog geen verblijfsvergunning? Dan kunt u dit voor uw pasgeboren kind online aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Op die website vindt u meer informatie over de voorwaarden, de kosten en het online indienen van de aanvraag.