Erkenning van een kind

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader of duomoeder het kind eerst erkennen om het juridisch ouderschap te krijgen.

De erkenning mag u in elke gemeente in Nederland doen. U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

  • vóór de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte;
  • na de geboorteaangifte.

Meestal moet u documenten meenemen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Voor de erkenning van uw kind maakt u online een afspraak.

Let op:
Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Door erkenning heeft u sinds 1 januari 2023 automatisch ook het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind. Voor deze datum moest het gezag door de erkenner aangevraagd worden bij de rechtbank. Dat is nu dus niet meer nodig.

Het erkennen van uw kind is kosteloos. Doet u de erkenning vóór de geboorte dan krijgt u een afschrift van de erkenningsakte mee. Deze moet u inleveren als u geboorteaangifte gaat doen.

Bij erkenning bij of na de geboorteaangifte dan krijgt u een afschrift van de geboorteaangifte met een latere vermelding van de erkenning en hiervoor bent u leges verschuldigd. Een afschrift akte Burgerlijke Stand kost: € 15,70.

  • een geldig paspoort of identiteitskaart;
  • een bewijs van ongehuwd zijn als de erkenner niet in Nederland ingeschreven staat.

Is het kind in het buitenland geboren? Of wonen moeder en kind in het buitenland? Dan kunnen er meer documenten nodig zijn. Neem dan contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand via het algemene nummer van de gemeente 14 015.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind. Situaties die veel voorkomen:

  • U bent getrouwd: uw kind krijgt de geslachtsnaam van de vader, tenzij u kiest voor de geslachtsnaam van de moeder. Kiest u voor de geslachtsnaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte.
  • U bent ongehuwd: uw kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder.
  • U bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de geslachtsnaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft.

Nee, dit kan alleen samen met de moeder. Bij erkennen van kind is er altijd toestemming nodig van de moeder. Bij een eerste kind uit de relatie moet de moeder meekomen om toestemming te geven omdat er dan tegelijkertijd naamskeuze wordt gedaan voor het kind. Bij een volgend kind uit dezelfde relatie volstaat een schriftelijke machtiging. Dit is van toepassing bij erkenning vóór de geboorte en bij de geboorteaangifte. U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Ja, dat kan maar alleen als moeder daar een machtiging voor af heeft gegeven.

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.