Erkenning van een kind

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader of duomoeder het kind eerst erkennen om het juridisch ouderschap te krijgen.
De erkenning mag u in elke gemeente in Nederland doen. U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

  • vóór de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte;
  • na de geboorteaangifte.

Meestal moet u documenten meenemen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Voor de erkenning van uw kind maakt u zelf een afspraak, of belt u voor een afspraak via telefoonnummer 14 015.

Let op:
Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Door erkenning heeft u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind.

Het erkennen van uw kind is kosteloos.. Na de erkenning ontvangt u een afschrift van de erkenningsakte.

  • een geldig paspoort of identiteitskaart;
  • een bewijs van ongehuwd zijn als de erkenner niet in Nederland ingeschreven staat.

Is het kind in het buitenland geboren? Of wonen moeder en kind in het buitenland? Dan kunnen er meer documenten nodig zijn. Neem dan contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand via het algemene nummer van de gemeente 14 015.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind. Situaties die veel voorkomen:

  • U bent getrouwd: uw kind krijgt de geslachtsnaam van de vader, tenzij u kiest voor de geslachtsnaam van de moeder. Kiest u voor de geslachtsnaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte.
  • U bent ongehuwd: uw kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder.
  • U bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de geslachtsnaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft.

Nee, dit kan alleen samen met de moeder.

Ja, dat kan maar alleen als moeder daar een machtiging voor af heeft gegeven.

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.