Achternaam kind kiezen

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam uw kind krijgt: uw achternaam, de achternaam van uw partner of jullie beide achternamen. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam . Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven.

Een voorbeeld:

Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:

 1. de Vries
 2. Jansen
 3. de Vries Jansen
 4. Jansen de Vries

Let op: Deze keuze kunt u pas maken vanaf 1 januari 2024. Dit kan alleen als dit uw eerste kind is.

Naamskeuze voor 1 januari 2024

Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

Eerste overgangsregeling

U gaat uw kind in 2023 erkennen, maar uw kind wordt in 2024 geboren: U kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Dit kan lastig zijn. Als moeder moet u direct na de geboorte op afspraak langskomen op het gemeentekantoor.

De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen in een akte. Dit heet de akte van Erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren.

Wordt uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van 1 van de ouders.

Tweede overgangsregeling

In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen op afspraak naar het gemeentekantoor. Dit is mogelijk wanneer:          

 • Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023;
 • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend;
 • U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.                          

Het is hierbij niet mogelijk om de naam van uw kind te wijzigen in de naam van de andere ouder.

Wanneer u de achternaam van uw kind laat wijzigen, vervalt automatisch het identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart) van het kind. Na 5 werkdagen kan er een nieuw identiteitsbewijs aangevraagd worden, het kind moet hierbij aanwezig zijn. 

Afspraak maken

Maak online een afspraak voor het doorgeven van een gecombineerde geslachtsnaam.

Wat zijn de kosten?

Voor de naamskeuze van kinderen die zijn erkend voor 1 januari 2024, maar worden geboren na 1 januari 2024 is het gratis.

Voor de (hernieuwde) naamskeuze van kinderen die zijn geboren voor 1 januari 2024 is het tarief: 

 • Voor het oudste kind van twee ouders: € 75,00
 • Voor elk volgende kind van diezelfde ouders: € 50,00

U mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.

Alle kinderen zelfde achternaam

De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam . Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven. Lees hierboven meer over het kiezen van een dubbele achternaam voor uw kind. 

Voornaam

U mag ook zelf kiezen welke voornaam uw kind krijgt.

Uw kind kan bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of moeder krijgen. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen. Daarbij kiest u voor uw kind de achternaam van de vader, de moeder of van degene die het kind heeft erkend.

Voorwaarden

Bij het maken van een naamskeuze voor de achternaam van uw (pasgeboren) kind geldt verder dat ten minste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Naamskeuze doorgeven

Om de naamskeuze door te geven aan de gemeente komt u persoonlijk met uw partner naar het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak.

Meenemen naar de afspraak

U moet de verklaring van naamskeuze samen afleggen. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om naamskeuze te doen. Naar de afspraak moet u allebei een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Mogelijkheden

Dit zijn de regels voor het doen van naamskeuze:

 • Getrouwde ouders en ouders met geregistreerd partnerschap:
  • Getrouwde ouders en ouders met geregistreerd partnerschap kunnen naamskeuze doen vóór de geboorte of bij geboorteaangifte.
 • Niet-getrouwde ouders:
  • Niet-getrouwde ouders moeten naamskeuze doen bij de erkenning van het kind. Erkenning (en dus naamskeuze) kan ook vóór de geboorte. Doet u bij de erkenning van het eerste kind geen naamskeuze? Dan krijgen ook alle volgende kinderen uit deze relatie de achternaam van de moeder.
 • Alleenstaande ouder
  • Bent u alleenstaande ouder (weduwe of weduwnaar) en is uw partner overleden voordat u de naamskeuze hebt gedaan, dan kunt u voor uw kind de achternaam van de vader of de moeder kiezen.

Kosten

Naamskeuze is gratis.

Let op

De achternaam die u kiest voor het eerstgeboren kind, geldt voor alle kinderen die uit diezelfde relatie geboren worden. Deze naamskeuze is mogelijk voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit.

Hebt u bij de erkenning van uw eerste kind naamskeuze gedaan? En bent u van plan met de andere ouder van uw kind(eren) te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan kunt u nogmaals, eenmalig, naamskeuze voor uw kind(eren) doen. U kunt daarbij alleen kiezen voor de achternaam van de andere ouder.

Procedure

Deze naamsverandering kan alleen op de dag dat u trouwt of uw partnerschap registreert. U moet dan beiden een akte van naamskeuze ondertekenen. Daarna is naamsverandering niet meer mogelijk. Laat daarom ruim van te voren weten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u trouwt of uw partnerschap wordt geregistreerd dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Doe dit bijvoorbeeld bij het afleggen van de Verklaring huwelijk/partnerschapsregistratie of als u de datum en locatie reserveert.

Leeftijd kinderen

Hebt u meerdere kinderen beneden de 16 jaar? Dan kunt u alleen naamswijziging doen voor al deze kinderen samen. Is uw kind ouder dan 16 jaar? Dan moet het kind ook zelf een handtekening zetten.

Kosten

De naamsverandering is gratis.

Let op

De naamskeuze die bij de erkenning is gedaan, kan alleen veranderd worden bij huwelijk of partnerschap van de ouders.
Wanneer u de achternaam van uw kind laat wijzigen, vervalt automatisch het identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart) van het kind. Na 5 werkdagen kan er een nieuw identiteitsbewijs aangevraagd worden, hierbij moet het kind aanwezig zijn. 

Stief- en pleegkinderen kunnen de achternaam van hun opvoeder krijgen. Het verzoek om een naamswijziging moet u doen bij Dienst Justis, een afdeling van ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aanvragen

Een aanvraagformulier voor naamswijziging is te downloaden via de website van Dienst Justis. Daar vindt u ook een brochure over naamswijziging.

Bij uw verzoek moet u een afschrift van de geboorteakte meesturen van de persoon (personen) voor wie u naamswijziging vraagt. De geboorteakte kunt u opvragen bij de gemeente waar uw kind geboren is. Daarnaast kunnen andere documenten nodig zijn. Raadpleeg hiervoor de brochure.

Beslissing

Het ministerie beslist over uw verzoek. Een positieve beslissing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente.