Erkenning van een kind

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader of duomoeder het kind eerst erkennen om het juridisch ouderschap te krijgen. Bij het erkennen van het eerste kind geldt dat de moeder persoonlijk aanwezig moet zijn bij de erkenning.

De erkenning mag u in elke gemeente in Nederland doen. U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • Vóór de geboorte.
 • Bij de geboorteaangifte.
 • Na de geboorteaangifte.

Wilt u de erkenning in Pijnacker-Nootdorp doen? Maak dan een afspraak.

Let op: Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Automatisch gezag door erkenning

Door erkenning heeft u sinds 1 januari 2023 automatisch ook het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind. Voor deze datum moest het gezag door de erkenner aangevraagd worden bij de rechtbank. Dat is nu niet meer nodig.

Het erkennen van uw kind is kosteloos. Doet u de erkenning vóór de geboorte dan krijgt u een afschrift van de erkenningsakte mee. Deze moet u inleveren als u geboorteaangifte gaat doen.

Bij erkenning bij of na de geboorteaangifte dan krijgt u een afschrift van de geboorteaangifte met een latere vermelding van de erkenning en hiervoor bent u leges verschuldigd. Een afschrift akte Burgerlijke Stand kost: € 16,60.

 • een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • een bewijs van ongehuwd zijn als de erkenner niet in Nederland ingeschreven staat.

Is het kind in het buitenland geboren? Of wonen moeder en kind in het buitenland? Dan kunnen er meer documenten nodig zijn. Neem dan contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand via het algemene nummer van de gemeente 14 015.

 • De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn voor de erkenning van het kind.
 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren toestemming geven voor de erkenning van het ouderschap.
 • Is het kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan is toestemming nodig van de moeder én het kind. Het kind moet zelf bij de erkenning zijn, omdat het kind moet zeggen welke achternaam hij/zij krijgt.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan is voor de erkenning alléén toestemming nodig van het kind. Het kind moet zelf bij de erkenning zijn, omdat het kind moet zeggen welke achternaam hij/zij krijgt.
 • Wilt u dat het kind (jonger dan 16 jaar) de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn voor toestemming en naamskeuze.
 • Als de erkenner na erkenning van het eerste kind eventuele volgende kinderen wil erkennen, dan hoeft de moeder uit wie het kind is geboren alleen schriftelijk toestemming te geven. Deze kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Zie ook de informatie op de website van de Rijksoverheid: Welke voorwaarden gelden er als ik mijn kind wil erkennen?

Zie hiervoor de pagina Achternaam kind kiezen

Nee, dit kan alleen samen met de moeder. Bij erkennen van kind is er altijd toestemming nodig van de moeder. Bij een eerste kind uit de relatie moet de moeder meekomen naar het gemeentekantoor om toestemming te geven omdat er dan tegelijkertijd naamskeuze wordt gedaan voor het kind. Bij een volgend kind uit dezelfde relatie volstaat een schriftelijke machtiging. Dit is van toepassing bij erkenning vóór de geboorte en bij de geboorteaangifte. U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Ja, dat kan maar alleen als moeder daarvoor een getekende schriftelijke machtiging voor heeft afgegeven. Neem deze ook mee naar de afspraak én een legitimatie bewijs van de moeder. De machtiging kunt u op een leeg papiertje schrijven. Hierop moet komen te staan:

 • Naam moeder uit wie het kind is geboren/wordt geboren;
 • Geboortedatum moeder uit wie het kind is geboren/wordt geboren;
 • Naam erkenner;
 • Geboortedatum erkenner;
 • Handtekening moeder uit wie het is/wordt geboren
 • Plaats en datum 

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.