Verhuizing doorgeven

Komt u in de gemeente Pijnacker-Nootdorp wonen? Verhuist u binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Gaat u emigreren? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan direct online.

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner. De hoofdbewoner is degene die al op het adres woont waar u naar toe gaat verhuizen. Vraag hem/haar om het formulier Verklaring medebewoner in te vullen. Dit kan online. U moet zelf dan ook nog aangifte van verhuizing doen.

Let op: Verwerking duurt langer

Door extra drukte kan de verwerking van uw verhuizing 14 dagen duren. Op MijnOverheid ziet u of uw verhuizing al verwerkt is.

Verhuist u naar  Pijnacker-Nootdorp? Geef dit dan door via online formulier Verhuizing naar Pijnacker-Nootdorp. Dat kan vanaf vier weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna.

Wat heeft u nodig?

 • DigiD
 • Een foto/scan van van de koop- of huurovereenkomst om te uploaden

Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner toestemming geven. Dat kan via het online formulier Verklaring medebewoner.

Verhuist u binnen de gemeente? Dan moet u dit doorgeven via het online formulier Verhuizing binnen Pijnacker-Nootdorp. Dat kan vanaf vier weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna.

Wat heeft u nodig?

 • DigiD
 • Een foto/scan van van de koop- of huurovereenkomst om te uploaden

Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner toestemming geven. Dat kan via het online formulier Verklaring medebewoner.

Maak dan een afspraak om uw verhuizing aan de balie van het gemeentekantoor door te geven. 

Neem het volgende mee naar uw afspraak:

 • Een foto/scan van uw geldige legitimatiebewijs
 • Een foto/scan van de koop- of huurovereenkomst

Bij samenwonen of inwoning heeft u ook nodig:

Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner toestemming geven. Dat kan via het online formulier Verklaring medebewoner.

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente.

Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of traplift gaan niet automatisch over naar uw nieuwe gemeente. Informeer in uw nieuwe woonplaats wat u moet doen om hiervoor in aanmerking te komen.

Bij een verhuizing naar een zorginstelling geeft de zorginstelling de verhuizing meestal door aan de gemeente.

U mag uw eigen verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent. U mag een verhuizing doorgeven voor:

 • uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent;
 • uw echtgenoot of geregistreerd partner;
 • uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist;
 • uw ouder, als hij of zij meeverhuist;
 • iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

U mag geen verhuizing doorgeven voor

 • een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap of huwelijk. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven. Bent u hoofdbewoners dan moet u deze persoon wel toestemming geven om op uw adres ingeschreven te staan. Gebruik daarvoor het online formulier Verklaring medebewoner.

U hoeft niets te regelen. De andere ouder geeft de verhuizing door aan de gemeente. 

Let op: Verwerking duurt langer, maximaal 14 dagen

Is uw verhuisaangifte compleet? Dan verwerk wij binnen een week uw verhuizing. Daarna geven wij dit door aan andere overheidsinstanties. Wij houden hierbij de door u opgegeven verhuisdatum aan. Ligt uw verhuizing in de toekomst dan wordt dit verwerkt op de dag van de door uw opgegeven verhuisdatum. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving binnen twee weken na de aangifte. U kunt uw nieuwe gegevens inzien via de website van Mijn Overheid. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. De wijzigingen staan vermeld onder het tabblad persoonlijke gegevens.

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum. U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Wanneer u niet op tijd uw verhuizing doorgeeft, kunt u daarvoor een bestuurlijke boete krijgen.

Uw verhuisbericht geven wij door aan andere overheids- en publieksrechtelijke instellingen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Belastingdienst;
 • pensioenfonds;
 • hoogheemraadschappen;
 • andere gemeenten;
 • Sociale Verzekeringsbank.

Commerciële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen licht u zelf in.

Vertrekt u voor een periode langer dan 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit vóór uw vertrek melden bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Kijk voor alle informatie bij het product Emigratie doorgeven.