Verklaring medebewoner

Gaat u bij iemand anders inwonen of samenwonen? Dan moet u van deze persoon een ondertekende ‘Verklaring medebewoner’ inleveren. De hoofdbewoner kan deze verklaring met DigiD online invullen: Online verklaring medebewoner.

Met deze verklaring geeft de hoofdbewoner toestemming om u op zijn of haar adres te registreren. Let op: de verklaring medebewoner vervangt niet de verhuisaangifte. U moet nog wel zelf aangifte van verhuizing doen.

Lukt het de hoofdbewoner niet om het formulier online in te vullen? Bel dan met de gemeente op tel. 14015. 

Staat op uw adres een medebewoner ingeschreven, maar woont die daar niet meer? Dan moet de gemeente eerst onderzoek doen naar de verblijfplaats van deze persoon. De hoofdbewoner moet daarvoor een verzoek om adresonderzoek doen.