Briefadres

Een briefadres is bedoeld voor mensen die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben en voor mensen die verblijven in een instelling.

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten. Verblijft u op meerdere adressen of logeert u bij vrienden/familie? Dan heeft u wel een woonadres. Dit is dus geen reden voor een briefadres.

Heeft u geen woonadres zoals omschreven in artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen (Brp)? Dan kunt u een tijdelijk briefadres aanvragen. De gemeente onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden.

Briefadres aanvragen

Vul het aanvraagformulier briefadres volledig in. Laat de hoofdbewoner van het adres waar u uw post wilt ontvangen de toestemmingsverklaring invullen. Doe daarbij de kopieën van de legitimatiebewijzen en bewijsstukken.

Al deze documenten samen levert u in op het gemeentekantoor in Pijnacker. Maak hiervoor een afspraak.

U vraagt een briefadres aan als u:

  • dak- of thuisloos bent;
  • korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft;
  • een korte tijd tussen 2 woonadressen moet overbruggen;
  • schipper bent met een thuishaven in Nederland;
  • in een zorginstelling, gevangenis (penitentiaire inrichting) of Oranjehuis verblijft.
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier briefadres en toestemmingsformulier hoofdbewoner;
  • Gevraagde bewijsstukken;
  • Kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart;
  • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de hoofdbewoner.

Gaat de gemeente akkoord? Dan ontvangt u schriftelijk bericht van de gemeente. Wij verwerken het nieuwe adres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Woonadres gevonden?

Wilt u uw briefadres opzeggen omdat u een woonadres hebt gevonden? Geef uw nieuwe woonadres dan door aan de gemeente waar u gaat wonen.

Gaat u in Pijnacker-Nootdorp wonen? Dan kunt u uw verhuizing van een briefadres naar een woonadres online, per post of op het gemeentehuis doorgeven. Zodra uw verhuizing is verwerkt, vervalt uw briefadres automatisch.

Briefadres opzeggen omdat u in het buiteland woont?

Bent u naar het buitenland geëmigreerd? Geef dan uw emigratie door. Zodra uw emigratie is verwerkt, vervalt uw briefadres automatisch.

Ander briefadres?

Heeft u een ander briefadres gevonden? Dan vult u opnieuw het aanvraagformulier briefadres in. De instructies vindt u bovenaan deze pagina.