Leefbaarheidsmonitor

De gemeente wil een goed beeld hebben van de leefbaarheid in de wijken. Eens per twee jaar doen we daarom een leefbaarheidsonderzoek: de zogeheten Leefbaarheidsmonitor.

Het laatste onderzoek is van het voorjaar 2023. Ruim 6.500 inwoners kregen een vragenlijst over de leefbaarheid in hun wijk. Er zijn zo’n 2.400 vragenlijsten ingevuld, een mooie respons van 37%.

Lees het Leefbaarheidsonderzoek Pijnacker-Nootdorp 2023. Dit bestand is niet geheel digitaal toegankelijk. Wilt u een digitaal toegankelijke versie? Stuur dan een e-mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl.

Heeft u vragen over het leefbaarheidsonderzoek, dan kunt u contact op nemen met de gemeente via 14 015 of via m.volker@pijnacker-nootdorp.

Met dit onderzoek brengt de gemeente de meningen van inwoners over hun wijk in beeld. Hoe beleven inwoners hun wijk op verschillende aspecten? Wat is er goed of minder goed aan hun woonomgeving? Waar kunnen zich problemen voordoen als niet tijdig wordt ingegrepen? Doordat we het onderzoek steeds om de twee jaar houden, kunnen we ontwikkelingen volgen en effecten van genomen maatregelen meten. Vier hoofdthema’s  De leefbaarheid is gebaseerd op rapportcijfers over verschillende leefbaarheidsaspecten in de wijk. Deze zijn ingedeeld zijn rondom vier hoofdthema’s: 

  • fysieke woonomgeving, zoals de kwaliteit van de woningen, de groen- en speelvoorzieningen en het voorzieningenniveau;
  • sociale woonomgeving, waaronder het samenleven van verschillende mensen in een wijk en de betrokkenheid bij de wijk;
  • criminaliteit en veiligheid, denk hierbij aan inbraken, vandalisme, diefstal en veiligheidsgevoel; 
  • ongenoegens, bijvoorbeeld overlast van verkeer, zwerfvuil, hondenpoep, horeca, evenementen. 

Naast het totaaloordeel is in het onderzoek gekeken naar vier thema’s:

Fysieke woonomgeving

Inwoners zijn over het algemeen tevreden met hun woonomgeving. Er is gekeken naar 5 aspecten: de kwaliteit van woningen (7,9), woonomgeving (7,1), groenvoorzieningen (7), speelvoorzieningen (6,9) en algemene voorzieningen (6,9). De beoordeling is vergelijkbaar met twee jaar geleden, alleen het oordeel van de kwaliteit van woningen is iets hoger.

Sociale woonomgeving

Ook deze scores zijn vergelijkbaar met eerdere jaren. Inwoners beoordelen de betrokkenheid van buurbewoners gemiddeld met een 6,7. De omgang met verschillende inkomensgroepen en culturele groepen krijgt een 7 en een 7,2.

Veiligheid

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp voelen zich nog steeds veilig. Het veiligheidsgevoel krijgt gemiddeld een 7,8. Overlast van criminaliteit (7) en overlast van anderen (7,1) is nog steeds ruim voldoende.

Overlast

Inwoners ervaren de meeste overlast van vervuiling en verkeer. Hoewel de overlast door vervuiling minder groot is dan twee jaar geleden. Deze onderwerpen krijgen de laagste cijfers toebedeeld met een 6,3 voor verkeer en een 6,7 voor vervuiling. Er is in de gemeente erg weinig overlast van activiteiten (8,5).

Scores op wijkniveau

  • De leefbaarheid wordt het meest gewaardeerd in Achter het Raadhuis met een 8,4. De wijken ’s Gravenhout, Ackerswoude en Oude Leede/Zuidpolder geven hun wijk een 8,3.
  • De wijken Nootdorp Centrum/West, De Venen Centrum en Keijzershof Erven hebben de minst hoge waarderingscijfers. Ook op de verschillende thema’s scoren deze wijken lager. Toch geven bewoners deze wijken een totaalcijfer van een 7,5 en 7,6 voor de leefbaarheid.

De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt voor het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook het beheer van de woonomgeving, gebiedsgerichte projecten en de wijkgerichte aanpak.