Bloembakken op stoepen en pleinen

Om meer kleur en fleur in de woonomgeving te brengen, plaatst de gemeente op verzoek van bewoners bloembakken op stoepen en pleinen. Na toestemming van de gemeente mag u ook zelf aangeschafte of zelfgemaakte bloembakken plaatsen.

De gemeente verbindt de volgende spelregels aan het plaatsen van de bloembakken:

 1. Het verzoek om plaatsing van één of meer bloembakken bevat in ieder geval de naam en adresgegevens van verzoeker, alsmede de beoogde locatie voor de bloembak(ken).
 2. De gemeente bepaalt in overleg met verzoeker het aantal bloembakken en de locatie(s) waar deze wordt/worden geplaatst. De bloembakken worden verstrekt zolang deze bij de gemeente in voorraad zijn. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
 3. Na plaatsing blijft een vrije ruimte van minimaal 1,5 meter De aanwezigheid van bomen, lichtmasten en ander straatmeubilair wordt daarbij in acht genomen.
 4. Na plaatsing vult de gemeente de bloembak voor de helft met grond. Van de verzoeker wordt verwacht dat hij/zij de bloembak van planten voorziet en zorg draagt voor het onderhoud van de planten. De kosten voor planten zijn geheel voor rekening van verzoeker. De gemeente wijst iedere aansprakelijkheid jegens verzoeker af, die uit het gebruik en onderhoud van de bloembak voortvloeit.
 5. In de bloembak mogen geen bomen, boomvormers en diepwortelende planten worden geplant. De hoogte van de begroeiing mag, gerekend vanaf het straatniveau, maximaal 1 meter zijn.
 6. De bloembak levert geen overlast, gevaar, schade of hinder voor de omgeving op.
 7. Bij niet naleving van de hier genoemde condities en/of in geval van aanhoudende verwaarlozing of schade, gaat de gemeente over tot verwijdering van de bloembak.
 8. De gemeente is te allen tijde bevoegd om redenen die ontleend zijn aan het algemeen belang, zoals bij reconstructie of verandering van het openbaar gebied of indien de vrije doorgangsruimte smaller wordt dan 1,5 meter, de bloembak te verwijderen.
 9. De geplaatste bloembakken blijven eigendom van de gemeente.
 • DigiD of eHerkenning
 • een situatieschets

Vul het digitale aanvraagformulier in. Als u vragen heeft over uw aanvraag, neem dan contact op met uw wijkmanager.