Bodem saneren

Koopt u een stuk grond om op te bouwen of gaat u verbouwen op uw grond? Let dan op bodemvervuiling. Laat een bodemonderzoek doen. Als de grond vervuild is, moet u de grond laten saneren (schoonmaken). U kunt pas aan de slag na een goedgekeurde melding Besluit Uniforme Saneringen of een goedgekeurd saneringsplan.

BUS-sanering

Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor BUS-saneringen (een landelijke regeling voor standaard saneringen) vindt u op de  website van de Rijksoverheid.

Overige saneringen

Voor het melden van overige saneringswijzen neemt u contact op met de Omgevingsdienst Haaglanden.