Gebruik grond, bagger of bouwstoffen

Grond en/of baggerspecie wil de gemeente zoveel mogelijk hergebruiken. Maar om de bodem te beschermen zijn er regels. Wilt u grond als bodem gebruiken, of bouwstoffen? Of wilt u baggerspecie gebruiken? Dan moet u dit uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden melden via het Meldpunt bodemkwaliteit.

Dit geldt voor: 

  • grond, zoals zand, klei en veen;
  • bagger;
  • bouwstoffen als (gebroken)puin, asfalt, beton, bakstenen, e.d. 

U hoeft niets te melden als:

  • grond gebruikt of afgevoerd wordt door particulieren. Neem voor het afvoeren contact op met een containerverhuurbedrijf of een erkend gronddepot die de grond wil aannemen. U kunt geen aarde, grond of zand storten bij de Milieustraat van Avalex;
  • grond gebruikt wordt binnen een landbouwbedrijf waarbij de grond komt van een perceel binnen dat landbouwbedrijf waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld;
  • er maximaal 50 m3 schone grond wordt gebruikt die afkomstig is van binnen de gemeente. Voor grond buiten de gemeente geldt wel een meldingsplicht.

De kwaliteit van de partij grond moet op verzoek altijd kunnen worden aangetoond, ook als de meldingsplicht niet van toepassing is.

Uw melding wordt getoetst aan getoetst aan het Bodembeheerbeleid (Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer).  Hierin leest u over de algemene bodemkwaliteit en de mogelijkheden van het gebruik van grond of bagger binnen de gemeente.

Uw melding wordt binnen 5 werkdagen behandeld. U ontvangt een brief waarin staat of de gemeente met de melding instemt of niet.