Bodembeheerbeleid

De gemeente wil duurzaam bodembeheerbeleid voeren. Bij graafwerkzaamheden en bij het baggeren van watergangen komt grond en/of baggerspecie vrij. Dit wil de gemeente zoveel mogelijk hergebruiken. Zo wordt er minder materiaal gestort en worden minder primaire grondstoffen gewonnen.

Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

In de Bodemkwaliteitskaart – inclusief bodemfunctieklassenkaart – en de Nota bodembeheer leest u over de algemene bodemkwaliteit en de mogelijkheden van het gebruik van grond of bagger binnen de gemeente.

Wet- en regelgeving

In de Wet bodemscherming staan de regels over werkzaamheden waarbij stoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in de bodem worden gebracht.

De wet- en regelgeving voor het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie is geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.