WOZ-taxatieverslag

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning tot stand is gekomen? Dat kunt u zien in het WOZ-taxatieverslag.

Het taxatieverslag is een toelichting op de WOZ-beschikking. Het taxatieverslag bevat, naast de adresaanduiding , een aantal kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling zoals:
  • het type object (soort woning, kantoor, winkelruimte, bedrijfsruimte)
  • het bouwjaar
  • informatie over oppervlakte/inhoud, kadastrale gegevens en aanwezigheid van bijgebouwen, bijvoorbeeld een garage en/of schuur
Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt.
  • Bij woningen gebeurt dit door de vermelding van de verkoopprijzen en de vastgestelde WOZ-waarden van redelijkerwijs vergelijkbare woningen. U kunt dan uw taxatie vergelijken met enkele andere woningen. Let op: Het taxatieverslag voor woningen in aanbouw wijkt af van het voorgaande. De waarde van een woning in aanbouw wordt immers bepaald op basis van de vervangingswaarde.
  • Bij niet-woningen gebeurt dat door de opbouw van de taxatie weer te geven. De inhoud van het taxatieverslag is daarmee afhankelijk van de toegepaste taxatiemethodiek. Bij bijvoorbeeld kantoren, winkels en bedrijfsruimten laat het taxatieverslag zien hoe de taxatie is opgebouwd uit een getaxeerde huurwaarde en een kapitalisatiefactor. Voor de incourante onroerende zaken die getaxeerd zijn met behulp van de gecorrigeerde vervangingswaarde toont het taxatieverslag de grondwaarde, vermeerderd met de vervangingswaarde van de gebouwen, waarbij rekening is gehouden met de technische- en functionele veroudering van de betreffende gebouwen.

U kunt het WOZ-taxatieverslag bekijken en downloaden in de WOZ-balie.

Inwoners loggen in met DigiD en bedrijven met eHerkenning. Heeft u nog geen e-Herkenning? Vraag het taxatieverslag aan via info@pijnacker-nootdorp.nl.

Degene die de WOZ-beschikking heeft ontvangen kan ook het WOZ-taxatieverslag bekijken. Dat doet u in de Digitale Belastingbalie, onder Mijn Documenten.

Inwoners loggen in met hun DigiD, ondernemers met e-Herkenning.

Ja, de WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. U kunt de actuele WOZ-waarde, maar ook de WOZ-waarde van voorgaande jaren raadplegen via de website wozwaardeloket.nl. Voor niet-woningen zijn de WOZ-waarden niet openbaar.