Terug naar het overzicht

Zwaardere aanpak tegen overlast jongeren winkelcentrum Parade

Al langere tijd is er sprake van onrust in en rondom de Parade in Nootdorp veroorzaakt door  verschillende groepen jongeren. De melding van een schietincident op woensdag 20 juli is reden om een stap verder te gaan in de aanpak van deze jeugdgroepen. Met een samenscholingsverbod en cameratoezicht willen gemeente en politie de rust in het winkelgebied weer terugkrijgen.

Samenscholingsverbod vanaf 22 juli

Gelet op de incidenten die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden in en rondom de Parade bestaat gegronde vrees dat conflicten tussen groepen jongeren verder escaleren in gewelddadige confrontaties. Om dit te voorkomen geldt vanaf vandaag, vrijdag 22 juli, een samenscholingsverbod. Dit betekent dat van maandag tot en met zondag tussen 14.00 en 00.00 uur groepen van drie of meer personen niet in het aangewezen gebied mogen zijn. De politie zal bekeuren bij overtreding van het verbod. Daarnaast is in het gebied op meerdere plekken tijdelijk cameratoezicht geplaatst. Deze maatregelen zijn vooralsnog van kracht tot donderdag 1 september 2022.

Spanningen liepen op

Sinds eind 2021 is er een toename van jongerenoverlast en geweldsincidenten in en rondom de Parade in Nootdorp. Bewoners en ondernemers hebben last van intimidatie, vernielingen en geluidsoverlast. Sinds mei dit jaar lopen de spanningen en conflicten tussen een aantal van de jongeren op. Dit heeft geleid tot verschillende geweldsincidenten, zoals mishandelingen en vechtpartijen tussen (groepen) jongeren onderling in het centrum van Nootdorp, maar ook een steekpartij in de aangrenzende Haagsche wijk Ypenburg. De burgemeester gaf eerder een noodbevel af om escalatie van een conflict in de Parade te voorkomen. Er zijn sterke vermoedens dat verschillende jongeren die zich in dit gebied ophouden in het bezit zijn van wapens.

Tijd om harder op te treden

Burgemeester Björn Lugthart, van de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

Gistermiddag sprak ik, samen met de teamchef van de politie, bewoners en ondernemers in de Parade en op de Markt. De verhalen raakten mij. Deze mensen maken zich zorgen en voelen zich onveilig. De jongerenoverlast en de geweldsincidenten in het centrumgebied van Nootdorp hebben een grote impact op de omgeving en dit vind ik niet acceptabel. Ik zal er daarom samen met de politie, het Openbaar Ministerie en andere partners alles aan doen om ervoor te zorgen dat de openbare orde wordt hersteld.

Rivaliteit tussen verschillende groepen

In samenwerking met verschillende partners zoals de HTM en jongerenwerk, zijn politie en de gemeente al geruime tijd bezig om de overlast te stoppen.

Teamchef van politie Pijnacker-Nootdorp, Naomi van der Linde:

De wijkagent, wijkmanager en jongerenwerk hebben gesprekken gevoerd met de jongeren en hebben bemiddeld. Er zijn huisbezoeken geweest bij jongeren om ook in gesprek te gaan met ouders/verzorgers. De opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente en agenten hebben extra gesurveilleerd. We hebben de groepen jongeren in kaart gebracht door onder andere de identiteit te controleren. Het betreft met name jongeren die uit omliggende gemeenten komen en zijn in enkele gevallen ook betrokken bij verschillende rivaliserende jeugdgroepen. De rivaliteit tussen de verschillende groepen is dreigend, dus is een volgende stap met zwaardere maatregelen in de aanpak van deze jongeren nodig.

Aanwezigheid politie en gemeente op Markt 55a

Het is belangrijk het contact met de bewoners en ondernemers te blijven onderhouden. Daarom wordt op de Markt 55a een kantoor ingericht dat vanaf volgende week bezet zal worden door medewerkers van de politie en de gemeente. Omwonenden en ondernemers kunnen hier terecht met hun vragen, zorgen en signalen.

Melding schietincident

Het rechercheonderzoek naar de melding van een schietincident is volle gang. Rond 18.40 uur kwam een melding bij de meldkamer binnen dat mogelijke schoten zouden zijn gehoord in de Parade. In de Parade stond een grote groep jongeren. Agenten spraken de groep aan en fouilleerden enkele van hen. Bij de fouillering troffen zij een nepvuurwapen aan en hielden de eigenaar aan. Ook hielden zij één persoon aan voor belediging. De politie nam dertien jongeren uit de groep mee naar het politiebureau. Daar vond een gesprek met hen en hun ouders/verzorgers plaats, waarna zij naar huis mochten. De recherche deed ter plaatse onderzoek, maar vond geen hulzen of een vuurwapen en er raakte niemand gewond. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk sprake was van een schietincident. Wel ziet de politie aanleiding nader onderzoek te doen naar dit incident.

Kaartje gied samenscholingsverbod
In het rood het gebied van het samenscholingsverbod tot 1 september 2022. Het gebied wordt begrensd door Kerkweg, Sportparkweg, Laan van Nootdorp, Veenweg, Meester Overtoompad, Jozefpad, Meidoornlaan en Koningin Julianastraat.

Besluiten

De digitoegankelijke versies van deze besluiten zijn te vinden op overheid.nl: