Terug naar het overzicht

WOZ-waarde stijgt dit jaar

Binnenkort vallen de aanslagen gemeentelijke belastingen weer op de deurmat. Gemeenten, waterschappen en de belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde van uw woning voor de heffing van belastingen. Als uitvoerder van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) stelt de gemeente elk jaar opnieuw de waarde van uw woning vast.

Daling prijzen van huizen

Misschien rekent u dit voorjaar wel op een lagere WOZ-waarde op uw aanslagbiljet, nu het algemene beeld is dat koopprijzen van woningen sinds afgelopen zomer dalen. Maar deze ontwikkeling zal in uw WOZ-waarde van 2023 nog niet merkbaar zijn.

Hoe zit dit precies?

De WOZ-waarde van uw woning in 2023 wordt wettelijk vastgesteld naar het prijsniveau van een jaar eerder, om precies te zijn naar het prijspeil van 1 januari 2022. Op dat moment waren de (soms extreme) prijsstijgingen van koopwoningen nog aan de orde van de dag.

Filmpje met uitleg

De prijsontwikkeling op de woningmarkt in de afgelopen maanden komt pas in 2024 tot uitdrukking in de WOZ-waarde van uw woning. De waarderingskamer legt dit uit in een filmpje op hun website www.waarderingskamer.nl.

Bealstingen