Terug naar het overzicht

Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdwet

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Spelregels per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Jeughulp

De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener.

Soms is een andere gemeente verantwoordelijk

Voor de meeste jeugdigen blijven wij als gemeente Pijnacker-Noordorp de jeugdhulp betalen. Voor een klein aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Maar voor de duidelijkheid, de inhoudelijke zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook blijft uw (pleeg)kind bij dezelfde hulpverlener. En pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin.

Wat is de reden van de wetswijziging?

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari 2022 het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de spelregels van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige. In de nieuwe situatie wordt gekeken naar de inschrijving van de jeugdige in de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

Vanaf 1 januari 2022 gelden de volgende ‘spelregels’:

  • Jeugdhulp zonder verblijf: de gemeente waar de jeugdige volgens de BRP staat ingeschreven is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.
  • Jeugdhulp met verblijf: de gemeente waar de jeugdige volgens de BRP stond ingeschreven voorafgaand aan de verhuizing naar de verblijfsplek is en blijft verantwoordelijk voor alle hulp.

Meer informatie over jeugdzorg

Meer informatie over jeugdzorg staat elders op de website onder Zorg en Welzijn / Jeugdzorg.