Spring naar content
Terug naar het overzicht

Wijkschouwen Oude Leede/Zuidpolder en Pijnacker Noord

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 15 september wordt vanaf 19.00 uur per fiets een wijkschouw gehouden in Oude Leede/Zuidpolder en op woensdag 16 september volgt vanaf 19.00 uur een wijkschouw te voet in Pijnacker Noord.

Tijdens de wijkschouw bekijkt de wijkmanager samen met bewoners, vertegenwoordigers van de bewonersvereniging en eventuele andere professionals de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij aan zaken als het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Aanmelden

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan uiterlijk 13 september op bij uw wijkmanager: Oude Leede/Zuidpolder: Marjolein van der Vlies, tel 14 015 of m.vandervlies@pijnacker-nootdorp.nl en voor Pijnacker Noord: Peter van der Sman, tel 14 015 of p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Coronamaatregelen

Uiteraard houden we bij deze wijkschouwen rekening met de coronamaatregelen. Daarom wordt aan de hand van het aantal aanmeldingen bekeken op welke wijze vorm wordt gegeven aan de beide wijkschouwen.

Meldpunt Leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.