Terug naar het overzicht

Wijkschouw Pijnacker Noord op woensdag 28 september

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Woensdag 28 september wordt vanaf 19.00 uur een wijkschouw gelopen in de wijk Pijnacker Noord.

Tijdens de wijkschouw bekijkt de wijkmanager samen met bewoners, vertegenwoordigers van de bewonersvereniging en eventuele andere professionals de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij aan zaken als het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Wilt u iets zeggen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan uiterlijk 26 september op bij wijkmanager Peter van der Sman, tel 14 015 of p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Meldpunt Leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor op Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.

Wijkschouw