Terug naar het overzicht

Weer samenscholingsverbod in en rondom Parade Nootdorp

Vanaf zaterdag 22 oktober geldt, naast cameratoezicht, weer een samenscholingsverbod in en rondom het winkelcentrum Parade in Nootdorp om overlast van jongeren in het gebied tegen te gaan.

Sinds het opheffen van het samenscholingsverbod per 1 oktober jongstleden is een stijging te zien van het aantal overlastmeldingen. Omwonenden ondervinden opnieuw ernstige hinder van de aanwezigheid van overlastgevende groepen. De groepen gedragen zich provocerend en intimiderend naar omwonenden en bezoekers van de Parade. Ze zijn luidruchtig aanwezig, laten zwerfvuil achter en brommen/fietsen op plekken waar dit niet is toegestaan en vertonen gevaarlijk rijgedrag. Ook wordt regelmatig (zwaar) vuurwerk afgestoken met gevaar voor voorbijgangers. Bewoners die hen hierop aanspreken worden uitgescholden, soms met discriminerende uitingen. Zij durven de jongeren niet meer aan te spreken omdat ze een grote mond krijgen of zich geïntimideerd voelen.

Veilig voelen

Burgemeester Björn Lugthart vindt dat met het gedrag van de groepen jongeren wederom een grens wordt overschreden:

Bewoners, ondernemers en bezoekers voelen zich niet veilig in en rondom het centrum. Dat vraagt om een aanpassing van de maatregelen. In overleg met de politie en het Openbaar Ministerie heb ik daarom besloten het samenscholingsverbod opnieuw in te stellen en het cameratoezicht te verlengen. Deze maatregelen waren eerder effectief. Er was toen nog nauwelijks sprake van jongerenoverlast en de rust in het centrumgebied van Nootdorp was grotendeels teruggekeerd. Bewoners en ondernemers ervaarden het effect van de maatregelen ook als positief. Met het oog op de feestdagen en jaarwisseling vind ik het belangrijk dat de rust en het gezellig winkelen weer terugkeert in het centrum.

Groepen van 3 of meer verboden

Het cameratoezicht wordt verlengd per 1 november 2022 tot 1 februari 2023 en het samenscholingsverbod wordt opnieuw ingesteld tot 1 februari 2023. Dit betekent dat van maandag tot en met zondag tussen 14.00 en 00.00 uur groepen van drie of meer personen niet in het aangewezen gebied mogen zijn. De politie zal bekeuren bij overtreding van het verbod. Begin 2023 wordt opnieuw bepaald of verlenging van het cameratoezicht en/of het samenscholingsverbod noodzakelijk is. Intussen wordt, in samenwerking met de politie, jongerenwerk en het Openbaar Ministerie, verder gewerkt aan een groepsaanpak om ook op langere termijn de rust in het winkelcentrum te creëren.

Markt 55a

Medewerkers van politie en gemeente zijn ook de komende tijd op woensdag van 9.30 tot 15.30 uur aanwezig in het kantoor op de Markt 55a in Nootdorp. Zij horen graag wat er speelt en staan open voor een gesprek met bewoners en ondernemers. Staat het bord buiten op andere tijdstippen? Dan is iedereen welkom naar binnen te lopen voor een gesprek. Ook is het mogelijk een afspraak te maken door een e-mail te sturen naar info@pijnacker-nootdorp.nl onder vermelding van ‘Afspraak Parade Markt 55a’ of te bellen naar 14 015. Bel bij overlast de politie via 0900-8844 en bij spoed 112.

 Gebied samenscholingsverbod tot 1 februari 2023