Terug naar het overzicht

Vooraankondiging wijzigingsplannen Keijzershof en Tuindershof

Het college bereidt een wijzigingsplan voor dat geldt voor gronden in het bestemmingsplan Keijzershof 2018 en in het bestemmingsplan Tuindershof 2019.

Die plannen kennen een bestemming ‘Woongebied’ en omvatten terreinen waar een nieuwe woonwijk wordt ontwikkeld. De bestemming kan veranderen in gedetailleerdere bestemmingen over bijvoorbeeld de ligging en omvang van woningen en andere bouwwerken.

De komende maanden krijgen de wijzigingsplannen nader vorm. Naar verwachting ligt een ontwerp van de wijzigingsplannen in het vierde kwartaal van 2022 ter inzage. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met Team Ruimte van de Afdeling RBG, via het telefoonnummer 14 015.