Terug naar het overzicht

Inmeten van gebouwen en openbare ruimte

Voor actuele informatie voor inwoners en ondernemers moet de gemeente beschikken over de juiste gegevens over gebouwen en openbare terreinen in Pijnacker-Nootdorp.

Gegevens verzamelen

De gemeente verzamelt gegevens op grond van twee wetten van de Rijksoverheid. Dit zijn de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Die laatste geeft de hele openbare ruimte weer.

Zo moeten bijvoorbeeld nieuwe panden (denk aan woningen, bedrijfsgebouwen en schuurtjes) en de terreinen (zoals inritten naar woningen voor de hulpdiensten, groenvoorzieningen en lantaarnpalen) worden ingemeten.

U mag om legitimatiebewijs vragen

In onze gemeente voert de firma Anker Landmeetkunde die werkzaamheden uit. Een landmeter komt daarvoor bij u in persoon aan de deur. Aan hem of haar mag u altijd om een legitimatiebewijs vragen. Als het tijdstip niet schikt, dan kunt u een nieuwe afspraak maken.

Kwaliteit waarborgen

De Wet BAG en de Wet BGT vereisen dat alle bouwwerken in Nederland worden ingemeten en vastgelegd. Uw medewerking is zeer gewenst om die registraties bij te houden en daarmee de kwaliteit te waarborgen.

landmeten