Terug naar het overzicht

Voer eenden niet

Eenden voeren lijkt onschuldig. Dat is het helaas niet. Brood is ongezond voor de dieren zelf en ook slecht voor de waterkwaliteit.

Brood is net als mest. Het zorgt ervoor dat algen gaan groeien. Deze algen maken het water troebel en het gaat stinken. Waterplanten, een goede voedingsbron voor eenden, verdwijnen hierdoor.

Als eenden alleen brood eten, dan gaan ze bovendien eerder dood. Het is een soort eenzijdig fastfood voor ze. Ook zorgt het voor overgewicht en verandert het de samenstelling van eendenpoep. Dat maakt de waterkwaliteit slechter. Eenden vinden zelf genoeg eten in de sloot.