Terug naar het overzicht

Verleende hogere grenswaarden

Het college heeft besloten om op grond van de Wet Geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021, waarmee de bouw van meerdere (compensatie)woningen op verschillende locaties in de gemeente mogelijk wordt gemaakt.

Ter inzage

Het besluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 8 september 2022 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein in Pijnacker en staat vanaf 8 september digitaal op www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021