Terug naar het overzicht

Verder met het Nieuwe Inzamelen

Deze maanden gebeurt er veel rondom het Nieuwe Inzamelen. De meeste wijken zijn al over op het nieuwe systeem en we starten nu met de laatste maatwerklocaties. De planning is dat het Nieuwe Inzamelen halverwege dit jaar in de hele gemeente is ingevoerd.

Wat is er al gebeurd?

De afgelopen maanden zijn de wijken Nieuweveen, Nootdorp Centrum-West, Pijnacker-Noord en Ackerswoude (deels) over gegaan op het Nieuwe Inzamelen. De wijken Koningshof, Keijzershof, Tolhek, Pijnacker-Centrum Dorp en De Venen gingen al eerder van start. Net als de wijken Emerald en Klapwijk.

Waar zijn we nu mee bezig?

  • Binnenkort gaan de wijken Achter het Raadhuis, Vrouwtjeslant en ’s-Gravenhout-Bos over op de nieuwe manier van inzamelen. Als laatste zal ook Oud Delfgauw overgaan.
  • In de wijk Achter het Raadhuis zijn nog vier locaties voor ondergrondse containers niet vastgesteld. De locaties kun je bekijken en erop reageren via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage. Bij de start van het Nieuwe Inzamelen in deze wijk komen er tijdelijke bovengrondse containers bij deze locaties, totdat de definitieve locaties zijn bepaald.
  • Daarnaast moeten de locaties voor de ondergrondse containers nog bepaald worden in het gedeelte Oud Delfgauw ten zuiden van de Delftsestraatweg en de Laan van Klapwijk in Ackerswoude. Hier zullen we bewoners bij betrekken.
  • Ook zijn er nog een paar maatwerklocaties. Dit zijn losse straten en appartementengebouwen waar we de manier van afvalinzameling nog op een later moment zullen bepalen. Bewoners worden hierover apart geïnformeerd. 

Aanpassen milieuparkjes

Zodra het Nieuwe Inzamelen in de hele gemeente is ingevoerd, gaan we de milieuparkjes aanpassen. Op dit moment staan er bij milieuparkjes verzamelcontainers voor glas, textiel, PMD en oud papier. Dat gaat straks veranderen.

De containers voor PMD en oud papier zijn straks niet meer nodig op de milieuparkjes. De belangrijkste reden daarvoor is dat PMD en oud papier met het Nieuwe Inzamelen aan of vlakbij huis worden ingezameld. Ook zamelen verenigingen nog oud papier in.

Daarnaast kan het zijn dat de huidige inzamelpunten van glas verschuiven. Doordat er containers voor PMD en papier verdwijnen, komt er ruimte vrij en kunnen we de inzameling van glas efficiënter inrichten. Ook willen we rekening houden met de aanpassing van het statiegeldsysteem in 2022. Er zal waarschijnlijk steeds meer glas bij winkels terug gebracht gaan worden. Containers voor glas bij winkelcentra lijken dan een beter optie dan in de woonwijk waar ze vaak voor overlast zorgen. 

We streven ernaar alle locaties voor ondergrondse containers dit voorjaar te hebben vastgesteld. 

Lees meer op de pagina over Het Nieuwe Inzamelen.