Het Nieuwe Inzamelen

Pijnacker-Nootdorp gaat voor een duurzaam afvalbeleid. Doel is meer afval scheiden, zodat we minder restafval over houden. Daarom voeren we het Nieuwe Inzamelen in. Vanaf 2020 zijn we over gegaan op het Nieuwe Inzamelen. Op een paar plekken na is het helemaal ingevoerd in onze gemeente. Daarmee is het nieuwe afval scheiden steeds gewoner geworden.

Voordat we het Nieuwe Inzamelen kunnen beginnen, komen er in elke wijk nieuwe afvalcontainers bij. Zo hebben we voldoende containers voor alle soorten gescheiden afval.

 • De locaties van alle wijkcontainers die in gebruik zijn staan op www.avalex.nl. Als u uw postcode invult, ziet u een plattegrond met afvalcontainers voor alle soorten afval in de buurt.
 • De locaties voor nieuwe wijkcontainers die worden geplaatst vindt u in de online viewer. Links onder in het zoekbalkje kunt u het gewenste adres intypen (straat huisnummer woonkern). De viewer gaat dan direct naar dat adres. Als u de legenda aanklikt, ziet u de verschillende kleuren uitgelegd. Op de locaties kunt u klikken, u krijgt dan een uitklapscherm te zien met het aantal containers op die locatie.

Met het Nieuwe inzamelen willen we beter afval scheiden en minder restafval overhouden. De reden hiervoor is dat alles wat in het restafval zit wordt verbrand.  Ook al het herbruikbare afval. Dat is natuurlijk zonde, want afval verbranden kost geld en we moeten er ook nog eens veel belasting voor betalen aan het Rijk. Gescheiden afval, zoals PMD en papier, levert geld op en het bespaart op de verbrandingskosten.

Als we het Nieuwe Inzamelen in heel Pijnacker-Nootdorp invoeren, dan kunnen we het restafval verminderen van 190 kilo tot 100 kilo per inwoner per jaar.

Met het Nieuwe Inzamelen maken we afval scheiden zo eenvoudig mogelijk. Hoe het Nieuwe Inzamelen er voor u uitziet, hangt af van de manier waarop uw afval voorheen werd ingezameld: 

 • Woningen met kliko’s aan huis
  Alle woningen hebben twee of drie eigen afvalcontainers voor: 
  • PMD – verpakkingen van plastic, verpakkingen van metaal en drinkpakken
  • GFT – groente-fruit en tuinafval (inclusief etensresten)
  • Papier en karton. Het is uw persoonlijke keuze of u een container wil of het papier wegbrengt naar de verenigingen.
  • Restafval brengt u naar een container in de buurt.

Een nieuwe of extra container kunt u bij Avalex aanvragen.

 • Wijken met ondergrondse verzamelcontainers
  Alle soorten gescheiden afval en het restafval kunt u kwijt in de wijk. De ondergrondse wijkcontainers hiervoor staan verdeeld over de wijk. Zo hoeft u niet te ver te lopen met al uw verschillende soorten gescheiden afval.
 • Appartementen of flats
  Per locatie bekijken we wat de handigste manier is om afval gescheiden in te zamelen. 
 • Buitengebied
  In het buitengebied en bij woningen die erg verspreid liggen, zamelen we alle soorten gescheiden afval én het restafval in met vier containers aan huis. 

Met het Nieuwe Inzamelen is gekozen voor het makkelijker maken van het scheiden van verschillende soorten afval dichtbij huis, waardoor we minder restafval over houden.

Nascheiding (door een installatie) en bronscheiding (thuis) hebben voor- en nadelen. Het belangrijkste om te weten is dat nascheiding alleen mogelijk is voor PMD uit restafval. Het is nog niet mogelijk om GFT, oud papier, glas en textiel uit restafval te halen. Deze gescheiden afvalsoorten worden dan teveel verontreinigd door het andere afval. GFT, oud papier, glas en textiel zijn voorlopig nog alleen herbruikbaar als je ze aan huis scheidt.

Er zijn wel een aantal gemeenten die kiezen voor nascheiden van PMD. Dit zijn vaak gemeenten met veel hoogbouw en weinig openbare ruimte voor containerlocaties. We houden de ontwikkelingen op het gebied van nascheiding in de gaten.

Op een paar plekken na zijn alle locaties voor ondergrondse afvalcontainers vastgesteld. Voor een paar nieuwbouw locaties moet het college nog een beslissing nemen. Zie hiervoor ook www.pijncker-nootdorp.nl/terinzage. Ook zijn er nog een aantal bijzondere locaties waarvoor we (met bewoners) een geschikte maatwerkoplossing zoeken.

De locaties voor containers die nog worden geplaatst ziet u hier op de online viewer. Als u de legenda aanklikt, ziet u de verschillende kleuren uitgelegd. Op de locaties kunt u klikken, u krijgt dan een uitklapscherm te zien met het aantal containers op die locatie. Links onder in het zoekbalkje kunt u het gewenste adres intypen (straat huisnummer woonkern). De viewer gaat dan direct naar dat adres.

Kijk op Avalex.nl bij Afvalkalender en locaties voor uw persoonlijke afvalkalender.