Het Nieuwe Inzamelen

Pijnacker-Nootdorp gaat voor een duurzaam afvalbeleid. Doel is meer afval scheiden, zodat we minder restafval over houden. Daarom is het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. Daarmee is het scheiden van afval gemakkelijker geworden.

De locaties van alle wijkcontainers die in gebruik zijn staan op www.avalex.nl. Als u uw postcode invult, ziet u een plattegrond met afvalcontainers voor alle soorten afval in de buurt.

Met het Nieuwe inzamelen willen we beter afval scheiden en minder restafval overhouden. De reden hiervoor is dat alles wat in het restafval zit wordt verbrand.  Ook al het herbruikbare afval. Dat is natuurlijk zonde, want afval verbranden kost geld en we moeten er ook nog eens veel belasting voor betalen aan het Rijk. Gescheiden afval, zoals PMD en papier, levert geld op en het bespaart op de verbrandingskosten.

Met het Nieuwe Inzamelen maken we afval scheiden zo eenvoudig mogelijk. Hoe het Nieuwe Inzamelen er voor u uitziet, hangt af van de wijk waar u woont.

 • Wijken met eigen afvalcontainers aan huis
  Alle woningen hebben drie eigen afvalcontainers (kliko’s) voor: 
  • PMD – verpakkingen van plastic, verpakkingen van metaal en drinkpakken
  • GFT – groente-fruit en tuinafval (inclusief etensresten)
  • Papier en karton. Het is uw persoonlijke keuze of u een container wil of het papier wegbrengt naar de verenigingen.

Het restafval brengt u naar een container in de buurt.

 • Wijken met ondergrondse verzamelcontainers
  Alle soorten gescheiden afval en het restafval kunt u kwijt in de wijk. De ondergrondse wijkcontainers hiervoor staan verdeeld over de wijk. Zo hoeft u niet te ver te lopen met al uw verschillende soorten gescheiden afval.
 • Appartementen of flats
  Voor het gescheiden afval is er soms een inpandige ruimte beschikbaar; als die in uw complex niet aanwezig is maakt u gebruik van de ondergrondse container s in de wijk. Het restafval wordt ingezameld met ondergrondse verzamelcontainers in de wijk.
 • Buitengebied
  In het buitengebied en bij woningen die erg verspreid liggen, zamelen we alle soorten gescheiden afval én het restafval in met vier afvalcontainers (kliko’s) aan huis. 

Met het Nieuwe Inzamelen is gekozen voor het makkelijker maken van het scheiden van verschillende soorten afval dichtbij huis, waardoor we minder restafval over houden.

Nascheiding (door een installatie) en bronscheiding (thuis) hebben voor- en nadelen. Het belangrijkste om te weten is dat nascheiding alleen mogelijk is voor PMD uit restafval. Het is nog niet mogelijk om GFT, oud papier, glas en textiel uit restafval te halen. Deze gescheiden afvalsoorten worden dan teveel verontreinigd door het andere afval. GFT, oud papier, glas en textiel zijn voorlopig nog alleen herbruikbaar als je ze aan huis scheidt.

Er zijn wel een aantal gemeenten die kiezen voor nascheiden van PMD. Dit zijn vaak gemeenten met veel hoogbouw en weinig openbare ruimte voor containerlocaties. We houden de ontwikkelingen op het gebied van nascheiding in de gaten.