Het Nieuwe Inzamelen

Pijnacker-Nootdorp gaat voor een duurzaam afvalbeleid. Doel is meer afval scheiden, zodat we minder restafval over houden. Daarom voeren we het Nieuwe Inzamelen in. In 2020 gaan we over op het Nieuwe Inzamelen.

Met het Nieuwe inzamelen willen we beter afval scheiden en minder restafval overhouden. Het Rijk heeft alle gemeenten, dus ook Pijnacker-Nootdorp, opgelegd om al in 2020 de hoeveelheid restafval te verminderen tot 100 kilo per inwoner per jaar. De reden hiervoor is dat alles wat in het restafval zit wordt verbrand.  Ook al het herbruikbare afval. Dat is natuurlijk zonde, want afval verbranden kost geld en we moeten er ook nog eens veel belasting voor betalen aan het Rijk. Gescheiden afval, zoals PMD en papier, levert geld op en het bespaart op de verbrandingskosten.

Het Nieuwe Inzamelen hebben we van 2017 tot 2019 als proef ingevoerd in de wijken Klapwijk en Emerald en het buitengebied. Het resultaat: veel minder restafval en inwoners die hun afval beter scheiden. Als we het Nieuwe Inzamelen in heel Pijnacker-Nootdorp invoeren, dan kunnen we het restafval verminderen van 190 kilo tot 100 kilo per inwoner per jaar.

Met het nieuwe systeem maken we afval scheiden zo eenvoudig mogelijk. Hoe het Nieuwe Inzamelen er voor u uitziet, hangt af van waar u woont en van de manier waarop uw afval nu wordt ingezameld: 

 • Woningen met kliko’s aan huis
  Met het Nieuwe Inzamelen zamelt u herbruikbaar afval in bij uw woning: dus GFT, papier en PMD (verpakkingen van Plastic Metaal en Drinkkartons). De kliko die u nu gebruikt voor restafval wordt straks voor PMD. De kliko’s voor GFT-afval en oud-papier blijven zoals u ze nu al heeft. Restafval brengt u weg naar een container in de buurt.
 • Woningen met ondergrondse verzamelcontainers
  Als in uw wijk het afval nu al via ondergrondse verzamelcontainers wordt opgehaald, dan blijft dit straks ook zo. Het enige dat verandert is de verdeling van type afval dat u per container kwijt kunt, zodat u niet te ver hoeft te lopen met al uw verschillende soorten gescheiden afval.
 • Appartementen of flats
  Hier kunnen we gescheiden afval niet op dezelfde manier inzameling als bij eengezinswoningen met een tuin. Per locatie kijken we naar een passende manier om afval gescheiden in te zamelen, meestal met ondergrondse containers in plaats van grote bovengrondse.
 • Buitengebied
  In het buitengebied en bij woningen die erg verspreid liggen, zamelen we alle soorten gescheiden afval én het restafval in met vier containers aan huis. Dit gebeurt nu al.

Voordat we het Nieuwe Inzamelen kunnen beginnen, komen er in elke wijk nieuwe afvalcontainers bij. Zo hebben we voldoende containers voor alle soorten gescheiden afval.

Vastgestelde locaties

De gemeente heeft deze zomer nieuwe locaties voor afvalcontainers voorgesteld. Iedereen kon hier op reageren. Alle reacties zijn verwerkt en een groot deel van de locaties voor containers is vastgesteld.

Bekijk de vastgestelde locaties op de online viewer of downloaden de pdf-bestanden:

Locaties nog in behandeling

Een aantal locaties zijn gewijzigd ten opzichte van het eerste locatieplan. Ook zijn er nog een aantal locaties bij appartementen en wijken met ondergrondse containers bijgekomen. Op deze locaties konden inwoners tot 8 oktober een zienswijze indienen. De zienswijzetermijn is gesloten. Alle reacties worden nu bekeken en daarna waar mogelijk vastgesteld.

Welke locaties zijn nog in behandeling? Hier kunt u de locaties zien: 

Bijzondere locaties

33 locaties zijn voorlopig uit het locatieplan gehaald. De gemeente gaat deze apart behandelen. Per locatie doen we dat op een passende manier en in gesprek met bewoners. Het gaat om locaties in de wijken:

 • Oud Delfgauw – vijf geplande locaties ten oosten van de Noord- en Zuideindseweg
 • Achter het Raadhuis en Vrouwtjeslant – twintig geplande locaties
 • ‘s Gravenhout – vier geplande locaties
 • Koningshof – twee geplande locaties
 • Keijzershof – één geplande locatie
 • Pijnacker-Noord – één geplande locatie

Vanaf half november gaat een deel van de gemeente van start met het Nieuwe Inzamelen. Voor een ander deel van de gemeente zijn we nog in overleg over de locaties voor afvalcontainers. In het buitengebied en in Klapwijk en Emerald is het Nieuwe Inzamelen al ingevoerd. 

Vanaf half november gaan we van start in de wijken: De Venen, Tolhek, Keijzershof, Koningshof en Centrum-Dorp. In deze wijken zijn (bijna) alle locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers vastgesteld. Avalex plaatst vanaf 1 oktober containers op deze plekken. Bij die locaties die nog niet zijn vastgesteld komen tijdelijke afvalcontainers. Pas na de gesprekken met inwoners en de inspraakprocedure, kan de gemeente de locaties vaststellen en containers laten plaatsen. 

 • De Venen en Tolhek – start half november
  In De Venen en Tolhek werd afval tot nu toe ingezameld met ondergrondse containers. Ook met het Nieuwe Inzamelen blijven we gescheiden afval inzamelen met ondergrondse containers. Wel verandert de verdeling van soort afval per container, zodat verspreid door de wijk containers staan voor papier, GFT, PMD (verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken) en restafval. In november worden de ondergrondse containers in deze wijken aangepast aan de nieuwe wijze van inzamelen. 
 • Keijzershof, Koningshof en Centrum-Dorp Pijnacker – start eind november
  In deze wijken wordt afval ingezameld via kliko’s aan huis. Vanaf oktober plaatst Avalex hier ondergrondse containers. In de loop van november zijn alle containers geplaatst. Vanaf dan stelt Avalex alle containers open en kunnen inwoners hun restafval hier kwijt. Dit is ook het moment dat Avalex alle grijze kliko’s gaat ‘omdekselen’ tot PMD-kliko (voor verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken). Vanaf dan kunnen inwoners hun PMD-afval aan huis inzamelen. Avalex informeert inwoners hier vooraf uitgebreid over.