Spring naar content

Het Nieuwe Inzamelen

Pijnacker-Nootdorp gaat voor een duurzaam afvalbeleid. Doel is meer afval scheiden, zodat we minder restafval over houden. Daarom voeren we het Nieuwe Inzamelen in. In 2020 gaan we over op het Nieuwe Inzamelen.

Het Rijk heeft alle gemeenten, dus ook Pijnacker-Nootdorp, opgelegd om al in 2020 de hoeveelheid restafval te verminderen tot 100 kilo per inwoner per jaar. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden. Het scheiden van afval levert meer op voor het milieu én onze portemonnee. Wist u dat alles wat in het restafval zit wordt verbrand? Ook al het herbruikbare afval. Dat is natuurlijk zonde. Want afval verbranden kost geld en we moeten er ook nog extra belasting voor betalen aan het Rijk. Gescheiden afval, zoals PMD en papier, levert nog steeds geld op. Het bespaart ook op de verbrandingskosten. Met elkaar kunnen we dus de kosten voor het verwerken van afval beperken.

Met het nieuwe systeem maken we afval scheiden zo eenvoudig mogelijk voor u. De basis is dat we de meeste herbruikbare grondstoffen (vlak) bij uw woning ophalen. Het beetje restafval wat u over houdt, brengt u naar een verzamelcontainer verder weg in de wijk. Per soort gebied doen we dat op een iets andere manier.

 • Woningen met kliko’s aan huis
  Als het Nieuwe Inzamelen is ingevoerd, zamelen we hier straks herbruikbaar afval in bij de woning: dus GFT, papier en PMD (verpakkingen van Plastic Metaal en Drinkpakken) . De kliko die u nu gebruikt voor restafval wordt straks voor PMD. De kliko’s voor GFT-afval en oud-papier blijven zoals u ze nu al heeft.
 • Woningen met ondergrondse verzamelcontainers
  Als in uw wijk het afval via ondergrondse verzamelcontainers wordt opgehaald, dan blijft dit straks ook zo. Het enige waar mogelijk iets in verandert is de verdeling van afvalsoort per container.
 • Appartementen of flats
  Hier kunnen we de inzameling van gescheiden afval niet op de zelfde manier doen als bij eengezinswoningen met een tuin. Per locatie kijken we naar een passende manier voor het gescheiden inzamelen van afval.
 • Buitengebied
  In het buitengebied en woningen in de kernen die erg verspreid liggen, zamelen we alle soorten gescheiden afval én het restafval in met vier containers aan huis. Alleen glas en textiel gaat in een verzamelcontainer.

Van 2017 tot 2019 hebben we het Nieuwe Inzamelen als proef ingevoerd in de wijken Klapwijk en Emerald en het buitengebied. Het resultaat: veel minder restafval en inwoners die hun afval beter scheiden. Als we het Nieuwe Inzamelen voor de hele gemeente invoeren, dan kunnen we het restafval verminderen van 190 kilo tot 100 kilo per inwoner per jaar. Er zijn zelfs al gemeenten in Nederland die met deze manier van inzamelen op minder dan 100 kilo restafval per inwoner zitten.

Voordat we het afval op de nieuwe manier kunnen ophalen, moeten er eerst ondergrondse verzamelcontainers voor restafval bijkomen. Deze komen in wijken waar grotendeels met kliko’s aan huis wordt ingezameld. In sommige wijken wordt afval nu al opgehaald via ondergrondse containers. Daar blijven de ondergrondse containers staan.

Locatieplan
Alle ruim 100 voorgenomen nieuwe locaties voor ondergrondse containers staan in een locatieplan voor de hele gemeente.

Voorgenomen locaties ondergrondse afvalcontainers_PN

Hier konden inwoners tot 28 mei op reageren. Pas na een besluit door het college worden de locaties vastgesteld.

Verwerken reacties
Deze zomer worden de meeste reacties beoordeeld en verwerkt. Daarbij bekijken we ook de resultaten van het technische onderzoek naar kabels en leidingen dat op alle locaties is uitgevoerd. Vervolgens neemt het college deze zomer een besluit over de locaties voor ondergrondse afvalcontainers. 

In gesprek over een aantal locaties
Op een aantal locaties kwamen heel veel reacties binnen. Hierover gaan we in september met bewoners in gesprek. Deze locaties laten we in eerste instantie uit het locatieplan, zodat Avalex na de zomer al wel kan starten met de locaties die vastgesteld zijn. Inwoners worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Ook nu kunt u uw herbruikbare afval al scheiden. Op verschillende plekken in de gemeente staan verzamelcontainers voor gescheiden afval. GFT-afval kunt u natuurlijk kwijt in uw GFT-bak thuis of in de buurt. Welk afval kunt u scheiden?

 • GFT – groente, fruit, tuinafval én etensresten.
 • PMD – verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken.
 • Papier en karton – schone en droge papieren of kartonnen producten.
 • Textiel – oude kleren, gordijnen, kussens, stof en schoenen.
 • Glas – glazen verpakkingen inclusief deksels. Geen oven en magnetonschalen, vazen en vlakglas.

Veel lokale verenigingen krijgen een vergoeding voor oud-papier en textiel die zij inzamelen. Door papier en textiel bij de verenigingen in te leveren ondersteunt u ook de lokale verenigingen.

Voorkom vervuiling
Alleen goed gescheiden afval kan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Heeft u een zak afval die per ongeluk niet gescheiden is? Gooi ‘m dan in een container voor restafval.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Nieuwe Inzamelen? Bel dan met telefoonnummer 14 015 of mail uw vraag naar afval@pijnacker-nootdorp.nl.