Terug naar het overzicht

Verder met elektrisch laden

De transitie naar elektrisch rijden is inmiddels op stoom gekomen. Erg belangrijk voor het behalen van de gemeentelijk duurzaamheids- en klimaatambities. Met een aanbesteding via de Rotterdamse regio heeft Pijnacker-Nootdorp de uitbreiding van het netwerk van openbare laadpalen voor de komende jaren goed geregeld. Door deze samenwerking borgen we ook de herkenbaarheid van laadinfrastructuur in de regio.

Dit betekent dat het bedrijf ENGIE vanaf 1 juli dit jaar doorgaat met het plaatsen van openbare laadpalen in de gemeente.

Aantrekkelijk maken

ENGIE onderneemt stappen om de doorlooptijd tussen aanvraag en realisatie van een nieuwe laadpaal van gemiddeld 34 weken terug te brengen naar 13 weken. Zo kan een elektrische rijder sneller gebruik maken van een nieuwe openbare laadpaal.

Ook is het voor de gemeente nu mogelijk om laadpalen te plaatsen vooruitlopend op de vraag. Bijvoorbeeld als de gebruiksdata hier aanleiding voor geeft. Hierdoor kan het netwerk tijdig worden uitgebreid. Voorheen gebeurde het plaatsen van een laadpaal alleen op aanvraag van een gebruiker. Wethouder Ilona Jense – van Haarst licht dit toe: “We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor mensen om elektrisch te rijden. Het tijdig realiseren van voldoende laadpalen is daarbij essentieel. Met deze nieuwe aanbesteding kunnen we nu zelf initiatief nemen en regie houden.”

De opgave is groot. Zo moeten er in Pijnacker-Nootdorp de komende 3 jaar waarschijnlijk zo’n 150 openbare laadpalen bijgeplaatst worden. Het college heeft daarom in 2020 een laadpalenplan vastgesteld waarin 250 laadlocaties zijn vastgelegd. Hiermee is de gemeente voorbereid op de toekomst.

Groene stroom

Het tarief voor elektriciteit via openbare laadpalen blijft hetzelfde: 31 cent per kWh. De laadpalen leveren 100 procent Nederlandse groene stroom, dat voor een groot deel is opgewekt door regionale windmolens en zonnepanelen. Nieuwe laadpalen zullen worden voorzien van slimme laadtechnieken, waardoor ze pieken en dalen in het stroomnet op kunnen vangen. Elektrische auto’s kunnen op die manier bij gaan dragen aan het stabiel maken van het energienet. Wethouder Jense – van Haarst is verheugd met de nieuwe aanbesteding. ‘’Met deze nieuwe aanbesteding zetten we een grote stap richting duurzame mobiliteit. Daarmee zorgen we voor schonere lucht in onze gemeente en dragen we bij aan het realiseren van onze klimaatdoelen.’’

Laadpaal aanvragen

Wilt u ook een openbare laadpaal aanvragen? Dat kan via de website www.laadpaalnodig.nl

man bij laadpaal