Spring naar content

Elektrisch rijden en opladen

De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. Daar wil de gemeente op voorbereid zijn. We werken daarom toe naar een netwerk van mogelijk 700 openbare laadplaatsen voor elektrische auto’s op openbare parkeerplaatsen.

Hiermee stimuleert de gemeente elektrisch rijden voor inwoners, en draagt zij bij aan de klimaatdoelstellingen van het rijk. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is afgesproken dat iedere Nederlandse gemeente in 2020 een visie en plaatsingsbeleid voor openbare laadinfrastructuur opstelt.

Ontwerpverkeersbesluit

Vanaf 17 september 2020 ligt een ontwerpverkeersbesluit ter inzage voor 500 nieuwe laadplaatsen in de hele gemeente. Hierop zijn alle parkeerplaatsen vastgelegd waar in de toekomst elektrische auto’s opgeladen kunnen worden. U kunt hierop reageren tot en met 28 oktober 2020. Kijk op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage 

  • De gemeente wil elektrisch rijden stimuleren. Daarom is het beleid dat de elektrische auto voorrang krijgt bij het parkeren op openbare parkeerplaatsen. Voor het opladen worden dan ook bestaande parkeerplaatsen gebruikt.
  • Daarnaast zijn de laadplaatsen op zo’n manier verspreid in de gemeente dat er voor iedereen binnen 200 meter een oplaadplaats te vinden is.
  • De openbare laadplaatsen zijn bedoeld voor inwoners en bedrijven zonder eigen parkeerplaats.

De gemeente wil dit jaar nog in een verkeersbesluit parkeerplaatsen vastleggen waar elektrische auto’s kunnen opladen. Zo kunnen we de komende vijf jaar alle aanvragen voor elektrische laadpalen goed en snel afhandelen. De gemeente heeft dit al eens gedaan voor 200 laadplaatsen. Nu gaan we dat nog eens doen voor 500 oplaadplaatsen (250 laadpalen). Dit is 3% van het totaal aantal parkeerplaatsen. Uit onderzoek blijkt dat dit voor de komende vijf jaar voldoende moeten zijn. Als het nodig is kunnen we dit tussentijds bijstellen.

De laadpalen worden de komende vijf jaar geplaatst als daar vraag naar is uit de omgeving. Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen voor iedereen beschikbaar. Een laadpaal heeft twee aansluitpunten. Na plaatsing van een laadpaal wordt één parkeerplaats aangewezen als oplaadplaats. Bij voldoende gebruik wordt een tweede oplaadplaats in gebruik genomen.