Elektrisch rijden en opladen

Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. De gemeente stimuleert het elektrisch rijden met de aanleg van openbare laadplaatsen. Daarmee dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen van het rijk en onze eigen doelstellingen voor een schonere lucht, duurzame mobiliteit en energieneutraliteit.

Locatieplan laadpalen Pijnacker-Nootdorp.
Klik op de kaart voor bestaande laadpalen en locaties waar nieuwe laadpalen kunnen komen.

Het verkeersbord bij de laadpaal geeft aan dat de parkeerplaats alleen gebruikt mag worden voor het opladen van een elektrisch voertuig. De gemeente of politie kunnen hierop handhaven als er geen laadsnoer is aangesloten tussen de elektrische auto en laadpaal.

Een laadpaal heeft twee aansluitpunten. Na plaatsing van een laadpaal wordt eerst één oplaadplaats aangewezen door middel van een pijl op het verkeersbord. Op de andere plaats mogen alle voertuigen nog parkeren. Bij voldoende vraag wordt ook de tweede oplaadplaats aangewezen met een pijl. Dan mag op beide plaatsen alleen nog opgeladen worden.

Let op: in sommige gevallen staat er geen wit kruis in het parkeervak, maar wel een pijl op het verkeersbord. Het verkeersbord met de pijlen is juridisch bepalend, ook als er geen wit kruis is.

Als de auto opgeladen is, moet de plek vrijgemaakt worden voor een andere auto om op te laden. De laadduur kan per auto verschillen. Een opgeladen auto hoeft niet midden in de nacht verplaatst te worden, maar dan wel zo snel mogelijk in de ochtend. De gemeente en politie controleert niet op laadduur. We gaan ervan uit dat elektrische rijders hier verantwoordelijk en sociaal mee omgaan, en zo nodig elkaar vriendelijk aanspreken of afspraken maken over het opladen.

Verkeersbord - parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen

De laadpalen in Pijnacker-Nootdorp worden geëxploiteerd door het bedrijf EQUANS (voorheen Engie). Met ingang van 1 januari 2023 zijn de tarieven van de openbare laadpalen in Pijnacker-Nootdorp € 0,26 (excl. btw) of  € 0,31 (excl. btw) per kWh. Dat verschilt per laadpaal. Het tarief van de laadpaal kunt u vinden door het scannen van de QR code op de laadpaal en in alle gangbare apps en online tools voor laadpalen. Met de Zuid-Holland laadpas betaalt u in de deelnemende gemeenten (waaronder Pijnacker-Nootdorp) altijd de lage tarieven van EQUANS.

Meer informatie en hoe u deze kunt aanvragen vindt u op de website over de Zuid Holland laadpas.

In 2020 stonden er bijna 100 openbare laadpalen in de gemeente. Per laadpaal kunnen maximaal twee auto’s opladen. Voor de periode 2021 tot en met 2025 maakt de gemeente de plaatsing van 250 nieuwe laadpalen mogelijk, verspreid over de gemeente. We werken daarmee toe naar 700 laadplaatsen in 2025. De locaties voor de nieuwe laadplaatsen liggen vast in een verkeersbesluit dat de gemeente in 2020 heeft genomen.

Kijk op de laadpalenkaart voor de locaties van bestaande laadpalen en de vastgelegde locaties voor toekomstige laadpalen. Is er bij u in de buurt nog geen laadpaal, dan kunt u onder bepaalde voorwaarde een laadpaal aanvragen.

De gemeente heeft een prognose laten maken hoeveel laadvoorzieningen er tot en met 2025 per wijkdeel nodig zijn. Vervolgens is gekeken naar een netwerk van laadpalen verspreid over de wijken, waarbij loopafstanden beperkt kunnen worden tot 200 meter. Op sommige plaatsen waar veel geladen wordt, komen twee of meer laadpalen bij elkaar.

De locaties moeten in de buurt liggen van een elektriciteitskabel met voldoende capaciteit. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande openbare parkeerplaatsen, bij voorkeur een parkeerkoffer met meer plaatsen naast elkaar. De gemeente geeft prioriteit aan het opladen van elektrische auto’s. De afstand naar vrije parkeerplaatsen voor andere auto’s  kan daardoor groter worden. Er wordt verder gekeken naar voldoende loopruimte op trottoirs en of er geen bomen of andere objecten in de weg staan.

De plekken zijn neutraal gekozen. Er is geen rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van elektrische rijders of niet-elektrische rijders. Uitgangspunt is dat openbare parkeerplaatsen geen privéplaatsen zijn. De locaties zijn in 2020 vastgelegd in een verkeersbesluit. Daarvoor heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen waarbij iedereen kon reageren.

De nieuwe laadpalen worden in de komende jaren geplaatst als daar vraag naar is uit de omgeving. Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen voor iedereen beschikbaar.

Ook laadplaatsen zijn parkeerplaatsen. Hier mogen echter alleen elektrische auto’s opladen. Maar die auto’s zouden anders ook in de straat parkeren. De laadpalen worden op aanvraag geplaatst. Dat geeft meer zekerheid dat de laadplaatsen ook gebruikt worden. Naarmate er meer elektrische auto’s komen, neemt het gebruik verder toe. Het is wel de bedoeling dat als de auto opgeladen is, deze plaats maakt voor andere auto’s die opgeladen moeten worden. In de praktijk zien we dat elektrische rijders dat vaak onderling met elkaar afspreken.

In 2020 was ongeveer 0,5% van alle parkeerplaatsen een oplaadplaats. Op grond van het locatieplan kan dit in 2025 maximaal 3% zijn. In verhouding dus maar heel weinig.

Op grond van prognoses hebben we voor nu voldoende laadlocaties op de plankaart. Binnen 200 meter loopafstand zouden de meeste bewoners en bedrijven zonder eigen parkeergelegenheid een laadplaats moeten kunnen vinden. Voor veel gebruikte laadpalen voorziet de plankaart in locaties voor laadpleinen met 2 of meer laadpalen binnen 500 meter loopafstand. Toch kunnen er nog lege plekken op de kaart zijn omdat de prognose daar nog geen behoefte laat zien. U kunt dat doorgeven, dan beoordelen we of een extra locatie nodig is.

U mag niet vanuit uw huis een kabel over de openbare weg leggen om uw auto voor de deur op te laden. Dit mag ook niet door een kabelmat te gebruiken. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte. We willen struikelgevaar en verrommeling van de openbare ruimte voorkomen. Ook willen we voorkomen dat bewoners  openbare parkeerplaatsen gaan claimen voor eigen gebruik. Als u geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein te laden, kunt u gebruik maken van een openbare laadpaal.

Bewoners en werknemers die geen parkeermogelijkheid hebben op eigen terrein, kunnen een openbare laadpaal aanvragen als die nog niet beschikbaar is in de buurt. De gemeente heeft een overeenkomst met een exploitant die de laadpalen mag plaatsen. Bewoners en werknemers die op eigen terrein kunnen parkeren, zijn zelf verantwoordelijk voor een laadvoorziening.

Ga naar het product laadpaal aanvragen voor meer informatie en het aanvragen van een laadpaal.