Terug naar het overzicht

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 - 2025

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp stelde op 24 februari 2022 het ‘verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan’ vast. Bij het opstellen van de tarieventabel 2023 voor het tarief van de rioolheffing wordt uitgegaan van een verlaging met € 8,36 en een tarief van € 220,00 (exclusief inflatie).

Wat is verbreed?

‘Verbreed’ betekent dat het traditionele GRP (geldend voor afvalwater) is uitgebreid met de grond- en hemelwatertaken van de gemeente. De officiële, juridisch geldende bekendmaking staat vanaf woensdag 23 maart op www.overheid.nl