Terug naar het overzicht

Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in voormalige brandweerkazerne Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp vangt op dit moment 100 vluchtelingen uit Oekraïne op in Hotel Van der Valk in Nootdorp. De gemeente is bezig met het regelen van huisvesting voor de langere termijn en heeft hiervoor eerder al vier locaties aangewezen. Daar is inmiddels een vijfde locatie aan toegevoegd. In de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat in Nootdorp wordt binnenkort ook een Oekraïense familie ondergebracht. Omwonenden zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Opvang voor de langere termijn

De gemeente Pijnacker-Nootdorp draagt bij aan de opdracht van de Veiligheidsregio Haaglanden om opvangplekken te realiseren voor de Oekraïense vluchtelingen. De opdracht is om tweeduizend plekken te verwezenlijken, waarvan honderd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden gerealiseerd. De acute opvang is op dit moment georganiseerd in Hotel Van der Valk in Nootdorp. Omdat er nog geen zicht is op een einde van de oorlog in Oekraïne is opvang voor de langere termijn nodig.

Daarom heeft de gemeente de afgelopen periode gezocht naar locaties waar we 100 vluchtelingen uit Oekraïne kunnen huisvesten, op basis van volledige zelfredzaamheid. Dat betekent zelfstandige eenheden, waarin bewoners kunnen wonen, slapen, douchen en koken. Het betreft hier nog steeds tijdelijke opvang voor een periode van maximaal 3 jaar.

Voormalige brandweerkazerne

Een van de locaties die hierbij naar voren is gekomen, is de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat in Nootdorp. Dit pand zou deze zomer gesloopt worden, maar om de opvang van een familie van 7 mensen mogelijk te maken, kan de brandweerkazerne behouden worden t/m juli 2023. Afhankelijk van de te doorlopen procedures voor de bouw van het combinatiegebouw dat op deze locatie komt, zou dit verlengd kunnen worden tot februari 2024. Het uitstellen van de sloop van de voormalige brandweerkazerne is niet van invloed op de planning van de ontwikkelingen van Hart van Nootdorp. Ook heeft dit geen gevolgen voor de inhoud van het project.

Communicatie met omwonenden

Omwonenden van deze locaties zijn donderdag 30 juni schriftelijk op de hoogte gesteld. Bovendien wordt er tijdens een inloopavond op woensdag 6 juli a.s. gelegenheid geboden om nadere vragen te stellen. Deze inloopavond vindt plaats van 19.00 – 20.30 uur in kerkelijk centrum Nové, Dorpstraat 13 in Nootdorp.

Vier locaties die eerder werden aangewezen

De gemeente heeft eerder al vier locaties aangewezen die geschikt zijn voor deze tijdelijke vorm van opvang en waar dit ook op een goede manier kan worden ingepast. Deze vier locaties zijn:

  • Een woning aan de Dwarskade in Nootdorp
  • Een pand aan de Meikoninginlaan in Delfgauw
  • Een pand aan de Molenweg in Nootdorp
  • het Oranjepark in Pijnacker

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de informatiepagina Oekraïne.