Terug naar het overzicht

Tijdelijke invulling Rabobanklocatie

Het college van burgemeester en wethouders besloot op dinsdag 1 februari 2022 dat het voormalige Rabobankgebouw aan het Emmapark tijdelijk onderdak gaat bieden aan een aantal leerlingen van de Beatrixschool. Daarnaast bekijkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp of een deel van het gebouw gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld (pop-up) exposities en of er een tijdelijk openbaar toilet kan komen.

Het leerlingenaantal van de Beatrixschool aan de Stationsstraat groeit al enkele jaren. Daarom vroeg het schoolbestuur uitbreiding van het schoolgebouw met twee lokalen. Als alles volgens planning verloopt, dan zijn deze nieuwe lokalen rond de jaarwisseling 2022/2023 beschikbaar. Het oude Rabobankgebouw staat leeg tot de sloop in het derde kwartaal van 2023. Tot die tijd kan het gebouw worden gebruikt voor twee groepen leerlingen. Met het schoolbestuur en de directie zijn afspraken gemaakt over het tijdelijk gebruik in verband met de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum. Het tijdelijk gebruik mag niet ten koste gaan van de geplande ontwikkelingen.

Expositieruimte

Verschillende culturele instellingen hebben daarnaast aangegeven graag een (pop-up) expositieruimte te willen in onze gemeente. Dit biedt kunstenaars de mogelijkheid hun werk te exposeren en om inwoners kennis te laten maken met verschillende kunsten die de gemeente Pijnacker-Nootdorp rijk is. Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om hiervoor gebruik te maken van het voormalige Rabobankgebouw.

Openbaar toilet

Ook is er vraag naar een openbaar toilet in het winkelcentrum. Er wordt onderzocht of in het Rabobankgebouw tijdelijk een openbaar toilet kan komen.

Vragen?

Heeft u vragen heeft over het tijdelijk gebruik van de Rabobank? Mail dan naar sccpijnacker@pijnacker-nootdorp.nl.

Meer informatie over het Sociaal Cultureel Centrum vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/scc.