Terug naar het overzicht

Tekort aan pleegouders is zorgelijk

Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders. Tegelijkertijd is de vraag naar pleegzorg nog altijd groter dan het aanbod. Daardoor neemt het tekort langzaam, maar gestaag toe. Dit is zorgwekkend omdat de huidige onrust en onzekerheid in de samenleving toenemen door verschillende crises, zoals de wooncrisis, de energiecrisis en buitenproportionele inflatie. Dit heeft invloed op de aanmeldingen van nieuwe pleegouders omdat die zich in de regel aanmelden vanuit een stabiele persoonlijke situatie. Pleegzorg Nederland wil deze neerwaartse trend keren en vraagt daarom met de titel #groenlicht tijdens de Week van de Pleegzorg (2 tot en met 9 november) extra aandacht voor het belang van meer pleegouders.

#groenlicht voor pleegzorg | Gijs Staverman roept door een megafoon openjewereld.nu

Teveel kinderen vallen buiten de boot

Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen om het afnemende aantal nieuwe pleegouders: “Er vallen teveel kinderen buiten de boot. We willen dat pleegkinderen evenveel kansen in het leven krijgen als kinderen die bij hun eigen vader en moeder opgroeien. Zonder stabiel thuis, is zelfvertrouwen opdoen lastig. Als die basis ontbreekt kunnen kinderen zich minder ontplooien.”

Een lichtpuntje is wel dat het aantal kinderen waarvoor pleegzorg nodig is, na een jarenlange stijging en een periode van stabilisatie, weliswaar ook iets lijkt te krimpen.

Pleegouders nodig in Haagse regio

In de hele regio Haaglanden is er behoefte aan ongeveer 100 nieuwe pleegouders. Het liefst zo divers mogelijk, want ieder kind vraagt iets anders. Zo is er veel behoefte aan pleegouders die tijdens een crisissituatie een veilige plek kunnen bieden aan een kind, zo lang als dat nodig is. Daarnaast wordt er gezocht naar pleegouders die kinderen willen opvangen die al wat ouder zijn én aan pleegouders die plek hebben voor meerdere kinderen zodat broertjes en zusjes bij elkaar kunnen blijven wonen. Het maakt niet uit of je een groot gezin hebt of alleenstaand bent, iedereen kan pleegouder worden. Er zijn verschillende vormen, zo is er behoefte aan pleegouders waar een kind 24/7 welkom is, maar ook aan mensen die deeltijd pleegouder willen zijn, bijvoorbeeld 2 weekenden per maand.

Kinderen de dupe

Kinderen zijn de dupe van het langdurige tekort aan pleegouders. Omdat minder pleegouders beschikbaar zijn, is het voor de pleegzorg steeds lastiger om een juiste match te maken tussen kind en pleegouder. Idealiter wordt een match gemaakt, rekening houdende met onder andere cultuur en (migratie)achtergrond. Dit lukt steeds minder goed, omdat er te weinig beschikbare pleegouders zijn. Ook worden kinderen nu steeds vaker doorgeplaatst omdat het langer duurt voordat een duurzaam verblijf is gevonden. Opvallend in dit kader is dat de vraag naar deeltijdpleegzorg (meestal in weekenden of vakanties) aan het groeien is, daar waar de vraag naar volledige pleegzorg wat daalt. Deeltijdpleegzorg kan, mits tijdig ingezet, sterk helpen bij het streven om een kind thuis te laten opgroeien. Juist ook voor deze vorm van pleegzorg zijn er te weinig pleegouders.

Meer weten over pleegouder worden?

Neem een kijkje op openjewereld.nu/groenlicht voor meer informatie over pleegouder worden.

Daarnaast organiseert Jeugdformaat gratis informatieavonden op 10 november en 12 december op de Fleminglaan 12 in Rijswijk. Van 19.45 uur tot 21.30 uur neemt Jeugdformaat je mee in de wereld van pleegzorg. Wat is het, wat komt er allemaal bij kijken, hoe kan je pleegouder worden? Al je vragen kunnen gesteld worden. Benieuwd?

Pleeggezinnen in het zonnetje

De gemeente Pijnacker-Nootdorp en Jeugdformaat grijpen deze actieweek ook aan om pleegouders en pleegkinderen even extra in het zonnetje te zetten. Zij ontvangen deze week een bedankje.